Jakość powietrza

2020-07-07 g. 07:00


PM 10: 17.0PM 2.5: 12.3

Temp: 14.2°C

Dane dostarcza AIRQLABzapis godzinowy