Jakość powietrza

2019-10-08 g. 08:00


PM 10: 24.3PM 2.5: 18.2

Temp: 2°C

Dane dostarcza AIRQLABzapis godzinowy