Jakość powietrza

2020-04-03 g. 02:00


PM 10: 31.2PM 2.5: 24.5

Temp: 4.2°C

Dane dostarcza AIRQLABzapis godzinowy