Jakość powietrza

2019-12-15 g. 23:00


PM 10: 32.1PM 2.5: 23.8

Temp: 6.7°C

Dane dostarcza AIRQLABzapis godzinowy