Jakość powietrza

2020-01-20 g. 22:00


PM 10: 48.4PM 2.5: 36.4

Temp: 1.5°C

Dane dostarcza AIRQLABzapis godzinowy