Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Menu

Muzeum Regionalne

Muzeum regionalne w Skawinie. Instytucja Kultury Gminy Skawina

  dyrektor: Czesław Gąsiorowski
  ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
  www.muzeum-skawina.pl
  e-mail: muzeum@muzeum-skawina.pl
  tel.: 12 256 05 72, + 48 535 605 700

  Czynne:
  Poniedziałek - Piątek, godz.: 8.00-16.00

Misja Muzeum

Muzeum Regionalne w Skawinie jest instytucją propagującą historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechnią znajomość historii miasta, jego zabytków, zwyczajów, obrzędów wśród mieszkańców gminy i poza nią. Są istotnym mechanizmem integrującym różne pokolenia mieszkańców gminy, jak i Skawinian mieszkających w różnych obszarach Polski i świata.


Wizja Muzeum

Podstawą funkcjonowania Muzeum jest ochrona zbiorów muzealnych i archiwaliów zebranych w ramach stałej wystawy „Historyczne dzieje Skawiny” Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz dalsze ich powiększanie, w celu gromadzenia zabytków kultury, sztuki ludowej i regionalnej Skawiny i okolic. Szczególną formą działalności Muzeum jest szeroki zakres udostępniania zbiorów muzealnych, działalność wystawiennicza, wydawnicza oraz działalność dydaktyczna prowadzona w środowisku lokalnym, szczególnie edukacyjnym.

Więcej informacji: www.muzeum-skawina.pl.