Aktualności SRDPP

19-05-2020

Zmiana przedstawicieli Burmistrza w składzie SRDPP

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przez przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Skawina powołanych na członków SRDPP Zarządzeniem Nr 37.2020, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dokonał zmiany swoich przedstawicieli.

więcej »

16-04-2020

Maski ochronne od skawińskich organizacji pozarządowych

Skawińskie organizacje pozarządowe w  ramach działań Skawińskie Rady Działalności Pożytku Publicznego w ostatnich dwóch tygodniach  akcji „Skawińskie organizacje szyją maseczki dla mieszkańców gminy Skawina”  rozdały ponad 2000 masek  ochronnych.  W dniu wczorajszym maski rozdawane były m.in. na skawińskim rynku.
 

więcej »

07-04-2020

Skawińskie Organizacje szyją dla mieszkańców Skawiny

Skawińska Rada Pożytku Publicznego wraz z Fundacją  Skawińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Stowarzyszeniem Dzieci są Ważne, Stowarzyszeniem „Równe szanse” wraz z licznymi mieszkańcami gminy rozpoczęły akcję „#Skawińskie Organizacje szyją dla mieszkańców Skawiny”.

więcej »

03-02-2020

Skład SRDPP trzeciej kadencji

Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXII/321/16 Rady Miejskiej w Skawinie, powołał Skawińska Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2022.

więcej »

02-01-2020

Powołanie komisji wyborczej do SRDPP

Burmistrz miasta i Gminy na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołał komisję wyborczą, która przeliczy głosy w wyborach do SRDPP.

więcej »

22-11-2019

Lista kandydatów do SRDPP 2020 - 2022 - aktualizacja

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 332.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ze względu na wycofanie się jednego z kandydatów publikujemy zaktualizowaną listę kandydatów spełniających wymogi formalne.

więcej »

04-11-2019

Nabór kandydatów na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

więcej »

25-02-2019

Posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodniczący Skawińskiej Rady Działalności Pożytku publicznego zaprasza na posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP), które odbędzie się 11 marca 2019 r., o 17:00, w sali obrad (ul. Rynek 12, II piętro). Szczegółowe informacje poniżej.

więcej »

29-03-2018

Posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodniczący Skawińskiej Rady Działalności Pożytku publicznego zaprasza na posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP), które odbędzie się 5 kwietnia 2017 r., o 16:30, w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w skawińskim Ratuszu (ul. Rynek 1, I piętro). Szczegółowe informacje poniżej.

więcej »

15-03-2017

II posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodniczący SRDPP zaprasza na II posiedzenie SRDPP, które odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 16.30 w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w skawińskim Ratuszu (ul. Rynek 1, I piętro). Szczegółowe informacje poniżej. Przewidywany czas obrad 60-75 minut.

więcej »

1 [2]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.