Aktualności BZK

11-03-2019

eSkawina zastąpi SMS ostrzega - nie czekaj pobierz aplikację

W związku z uruchomieniem aplikacji mobilnej eSkawina system powiadamiania mieszkańców SMS zostanie wygaszony do końca 2019 r. Zachęcamy do pobierania ale przede wszystkim rejestrowania się, eSkawina to zupełnie nowe możliwości. eSkawina ułatwia komunikację. Wybór otrzymywania powiadomień wybiera mieszkaniec. Nowy system daje nam możliwość bardzo szybkiego informowania o zdarzeniach, alarmach, niebezpieczeństwach, awariach czy niebezpiecznych warunkach pogodowych. 

 

KROK 1 Pobierz aplikację eSkawina 
(dostępna na platformach Android do pobrania w Google Play oraz IOS do pobrania w App Store)

KROK 2 Odbieraj powiadomienia 

KROK 3 Zarejestruj się, będziesz mógł wysyłać do nas zgłoszenia napotkanych na ternie gminy usterek, utrudnień, aktów wandalizmu. Będąc zarejestrowanym użytkownikiem  możesz zgłosić sprawę wymagającą  interwencji wraz ze zdjęciem.

 

Aplikacja może pracować w dwóch trybach:

  • Anonimowym - umożliwiającym otrzymywanie tylko wiadomości na urządzenia mobilne;
  • Rejestrowanym - daje możliwość uaktywnienia innych kanałów komunikacji tj. bramki SMS, poczty elektronicznej czy też skrytek na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.  W trybie rejestrowanym jest możliwe zgłaszania spraw wymagających interwencji wraz ze zdjęciem. ZGŁOŚ do nas, kiedy widzisz, że: lampa oświetleniowa nie świeci? Zapadł się chodnik? Zarośnięty lub uszkodzony znak drogowy?  Umożliwi to szybkie przekazanie sprawy do wydziałów merytorycznych.

Rejestracja użytkownika jest możliwa poprzez wypełnienie formularza (do pobrania poniżej) i potwierdzenie danych w nim zawartych na dzienniku podawczym (ul. Rynek 14) lub przez formularz dostępny na ePUAP o nazwie „Rejestracja adresu e-mail w Systemie Powiadamiania”. Drugi sposób rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Dostępny jest jednak tylko dla osób posiadających profil zaufany. Po akceptacji rejestracji użytkownik otrzymuje specjalny kod walidacyjny do wpisania do urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja eSkawina. Najważniejsze korzyści dla mieszkańców wynikające z korzystania z aplikacji eSkawina: 

  • możliwość wyboru kanału komunikacji z Urzędem (konto na ePUAP, e-mail, wiadomości głosowe i tekstowe, aplikacji na urządzenia mobilne); 
  • szeroki zakres informacji, do których mieszkańcy uzyskają dostęp (np. alarmy i zagrożenia, wydarzenia kulturalno-turystyczne, komunikaty urzędowe, wydarzenia sportowe); 
  • możliwość otrzymywania informacji niezależnie do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń (komputer, smartfon, tablet).

 

W ramach tego samego projektu tj.: „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, aktualnie wdrażany jest:

  • system umożliwiający przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz dialogu społecznego konsultacje.gminaskawina.pl;
  • portal interesanta portal.gminaskawina.pl, na którym będzie można uzyskać pełne informacje o zobowiązaniach podatkowych, rachunkach za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz uiszczenie związanych z tym opłat online. Pojawiły się również nowe e-usługi, w ramach ePUAP, zintegrowane z systemami teleinformatycznymi Urzędu. Jednocześnie przypominamy, że na dzienniku podawczym funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.

 

Link do rejestracji na portalu EPUAP

więcej »

19-10-2018

Miasto i Gmina Skawina BLISKO mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poszerzył system mobilnej komunikacji z mieszkańcami, który do tej pory opierał się tylko o powiadomienia SMS. System dla użytkowników jest bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO. Teraz w systemie można się zarejestrować się na kilka sposobów:

więcej »

19-10-2018

Spełnienie wymagań RODO w systemie SISMS

System SISMS, z którego Państwo korzystacie, spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Zachowując należytą staranność w procesie przetwarzania danych osobowych oraz w celu zapewnienia właściwej komunikacji i przejrzystości, poniżej przedstawimy informacje o sposobie zabezpieczenia w SISMS sp. z o.o.

więcej »

26-08-2010

SMS ostrzega przed zagrożeniami

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podpisał 25 sierpnia umowę na działanie nowego systemu powiadamiania mieszkańców pod nazwą Samorządowy Informator SMS. Tym samym Gmina Skawina jako pierwsza w Małopolsce podjęła kroki w celu zapobiegania sytuacjom, w których brak jest dostatecznej wiedzy o zbliżających się zagrożeniach. Od dzisiaj każdy może otrzymywać wiadomość o nadchodzących niebezpieczeństwach na swój telefon komórkowy, prosto, szybko i bez dodatkowych opłat.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.