Aktualności BZK

11-03-2019

eSkawina - nie czekaj, pobierz aplikację! Dlaczego?

Zachęcamy do pobierania aplikacji mobilnej eSkawina. Nowy system ułatwia komunikację i  daje nam możliwość bardzo szybkiego informowania o zdarzeniach, alarmach, niebezpieczeństwach, awariach czy niebezpiecznych warunkach pogodowych. 

Aplikacja może pracować w dwóch trybach:

  • Anonimowym - umożliwiającym otrzymywanie tylko wiadomości na urządzenia mobilne;
  • Rejestrowanym - daje możliwość uaktywnienia innych kanałów komunikacji tj. bramki SMS, poczty elektronicznej czy też skrytek na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.  W trybie rejestrowanym jest możliwe zgłaszanie spraw wymagających interwencji wraz ze zdjęciem. ZGŁOŚ do nas, kiedy widzisz, że: lampa oświetleniowa nie świeci? Zapadł się chodnik? Zarośnięty lub uszkodzony znak drogowy?  Umożliwi to szybkie przekazanie sprawy do wydziałów merytorycznych.

Najważniejsze korzyści dla mieszkańców wynikające z korzystania z aplikacji eSkawina: 

  • szeroki zakres informacji, do których mieszkańcy uzyskają dostęp (np. alarmy i zagrożenia, komunikaty urzędowe); 
  • możliwość otrzymywania informacji niezależnie do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń (komputer, smartfon, tablet);
  • możliwość zgłaszania wraz ze zdjęciem zauważonych na terenie gminy usterek, utrudnień, aktów wandalizmu wymagających interwencji (opcja dla zarejestrowanych użytkowników).

Korzystałeś z systemu powiadamiania mieszkańców SISMS i nie masz możliwości pobrania aplikacji eSkawina? Wyślij SMS o treści „Tak” pod numer +48 799 448 208. Chcesz zrezygnować? Wyślij SMS o treści „Nie” pod ten sam numer.

W ramach tego samego projektu tj.: „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, aktualnie wdrażany jest:

  • system umożliwiający przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz dialogu społecznego konsultacje.gminaskawina.pl;
  • portal interesanta portal.gminaskawina.pl, na którym będzie można uzyskać pełne informacje o zobowiązaniach podatkowych, rachunkach za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz uiszczenie związanych z tym opłat online. Pojawiły się również nowe e-usługi, w ramach ePUAP, zintegrowane z systemami teleinformatycznymi Urzędu. Jednocześnie przypominamy, że na dzienniku podawczym funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.

 

Link do rejestracji na portalu EPUAP

więcej »

19-10-2018

Miasto i Gmina Skawina BLISKO mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poszerzył system mobilnej komunikacji z mieszkańcami, który do tej pory opierał się tylko o powiadomienia SMS. System dla użytkowników jest bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO. Teraz w systemie można się zarejestrować się na kilka sposobów:

więcej »

19-10-2018

Spełnienie wymagań RODO w systemie SISMS

System SISMS, z którego Państwo korzystacie, spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Zachowując należytą staranność w procesie przetwarzania danych osobowych oraz w celu zapewnienia właściwej komunikacji i przejrzystości, poniżej przedstawimy informacje o sposobie zabezpieczenia w SISMS sp. z o.o.

więcej »

26-08-2010

SMS ostrzega przed zagrożeniami

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podpisał 25 sierpnia umowę na działanie nowego systemu powiadamiania mieszkańców pod nazwą Samorządowy Informator SMS. Tym samym Gmina Skawina jako pierwsza w Małopolsce podjęła kroki w celu zapobiegania sytuacjom, w których brak jest dostatecznej wiedzy o zbliżających się zagrożeniach. Od dzisiaj każdy może otrzymywać wiadomość o nadchodzących niebezpieczeństwach na swój telefon komórkowy, prosto, szybko i bez dodatkowych opłat.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.