5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-09-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 3667/96 część o pow. 0,0300 ha, obj. KW KR3I/00025643/2, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele ogródka przydomowego.

więcej »

17-09-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 2775/8 o pow. 0,0109 ha, poł. w Skawinie, będącą we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele obsługi nieruchomości oraz dojazd.

więcej »

17-09-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 2787/7 o pow. 0,0009 ha, obj. KW KR3I/00019254/3, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres 1 roku, na cele magazynowe.

więcej »

17-09-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 3667/96 część o pow. 0,0485 ha, obj. KW KR3I/00025643/2, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele ogródka przydomowego.

więcej »

17-09-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1281 o pow. 0,6036 ha, obj. KW  KR3I/00022089/9, poł. w Radziszowie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele rolne.

więcej »

17-09-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 3919/106 część, obj. KW KR3I/00038235/3 i dz. nr 3919/101 część, obj. KW KR3I/00010553/6, o łącznej pow. 0,0041 ha, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele parkingowe.

więcej »

16-09-2020

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  - Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży działkę nr 1214/28 o pow. 0,0557 ha, obj. KW KR3I/00034974/7, poł. w Skawinie.

więcej »

10-09-2020

Wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.))  - przeznaczam do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina, położony w Skawinie przy ul. Energetyków 3/16

więcej »

04-09-2020

Wykaz dot. wynajmu lokalu użytkowego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 10 lat.

więcej »

04-09-2020

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat boksu garażowego o pow. 19,14 m2, znajdującego się na działce nr 3011/7 o pow.61m2, obj. KW KR3I/00008325/2, poł. w Skawinie przy ul. Kraszewskiego 9.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [165] [166] [167]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.