14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-10-2019

Wykaz dot. wynajmu lokalu uzytkowego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

więcej »

15-10-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 805 o pow.0,6600 ha poł. w Woli Radziszowskiej, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele rolne.

więcej »

15-10-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 219 o pow.1,1100 ha poł. w Jaśkowicach, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele rolne.

więcej »

15-10-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 3900/3 cz. o pow. 0,0068 oraz dz. nr 3901/8 cz. o pow. 0,0058ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele dojazdu.

więcej »

10-10-2019

Wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny,

więcej »

10-10-2019

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. działką nr 433/10 o pow. 0,0409 ha, nr 433/11 o pow. 0,0305 ha, obj. KW KR3I/00038681/4 oraz nr 433/12 o pow.0,2378 ha, obj. KW KR3I/00017787/4 (łączna powierzchnia nieruchomości 0,3092 ha), poł. w Rzozowie.

więcej »

10-10-2019

.Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym,

więcej »

10-10-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1273/2 o pow. 0,7050 ha poł. w Radziszowie, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele rolne .

więcej »

10-10-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 274 o pow.0,5300 ha poł. w Ochodzy, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele rolne .

więcej »

10-10-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2790/14 cz. o pow. 0,0020 ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat pod miejsce parkingowe w celu dostawy produkcji.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [149] [150] [151]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.