Konkursy profilaktyka uzależnień

19-01-2021

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2021 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

19-01-2021

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - profilaktyka uzależnień 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2021 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

05-01-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2021 r.

więcej »

05-01-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2021 r.

więcej »

10-02-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert- profilaktyka uzależnień 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 14–16 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, Uchwały Nr XVI/202/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (...)

więcej »

10-02-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 14–16 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2365 z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/202/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 r. (...)

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

więcej »

22-02-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 14-16 w związku z art. 2 pkt 1-3 i 4, art. 13 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2018 poz. 1492), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2019 r.

więcej »

04-01-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2019 r.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.