Konkursy profilaktyka uzależnień

02-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

więcej »

22-02-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 14-16 w związku z art. 2 pkt 1-3 i 4, art. 13 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2018 poz. 1492), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2019 r.

więcej »

04-01-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2019 r.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.