Konkursy - Wypoczynek letni

14-06-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego gminy z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego (...)” w 2019 r.

więcej »

31-05-2019

Uwaga: zmiana składu komisji konkursowej

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w składzie komisji konkursowej dokonano zmiany Zarządzenia  Nr 147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju lub w formie półkolonii na terenie gminy dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu Gminy Skawina” w 2019 r. oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia kryteriów oceny ofert.

więcej »

30-04-2019

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie!

Uprzejmie informujemy, że w  związku z omyłkami pisarskimi w Zarządzeniu Nr 147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju lub w formie półkolonii na terenie gminy dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu Gminy Skawina” w 2019 r. oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia kryteriów oceny ofert wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

26-04-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wakacje 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 13-19 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 688), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem gminy w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu gminy lub w formie półkolonii na terenie gminy.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.