Wiadomości NGO

04-12-2019

Harmonogram otwartych konkursów ofert

Przedstawiamy harmonogram otwartych konkursów ofert w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

więcej »

04-12-2019

Starostwo Powiatowe zaprasza na szkolenie i spotkanie informacyjno-dyskusyjne

Starostwo Powiatowe w Krakowie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie „Sprawne organizacje pozarządowe – dotacje, działalność pożytku publicznego, odpowiedzialność i zasady działania” oraz spotkanie informacyjno-dyskusyjne dotyczące powiatowych rad działalności pożytku publicznego, standardów współpracy powiatu z NGO oraz bieżącej współpracy, szczególnie w obszarach kultury, sportu i turystyki.

więcej »

20-11-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Prawicowego Bloku Samorządowego „Skawina”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

17-11-2019

Już wkrótce ruszą pierwsze konkursy ofert dla NGO!

29 listopada zostaną ogłoszone pierwsze trzy konkursy w ramach Programu współpracy dla organizacji pozarządowych na 2020 r. Składając oferty, pamiętajcie o komplementarności z zadaniami innych organizacji! Dla ułatwienia Wam pracy będziemy prowadzić ogólnodostępny kalendarz wydarzeń.

więcej »

15-11-2019

Trwa nabór wniosków w ramach Programu „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór trwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59.

więcej »

08-11-2019

Uwaga! Szkolenie z obsługi systemu do składania ofert Witkac.pl

27 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z obsługi platformy Witkac.pl. Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu, ponieważ już od 29 listopada 2019 r. będzie można składać oferty na realizację zadań publicznych wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Oferty składane drogą tradycyjną nie będą przyjmowane!

więcej »

07-11-2019

Uwaga! Zmiana składu komisji ds. oceny ofert z zakresu funduszu wkładu własnego

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w składzie komisji dokonano zmiany Zarządzenia Nr 217.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy - fundusz wkładu własnego”, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.

więcej »

06-11-2019

Nabór kandydatów na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

więcej »

05-11-2019

Kawa z NGO: Wolontariat w Skawinie!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina do udziału w kolejnym spotkaniu sieciującym  „Kawa z NGO”, które odbędzie się 6 listopada 2019, o godz. 17.30, Rynek 12, sala na 2 piętrze.

więcej »

31-10-2019

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [75] [76] [77]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.