Wiadomości NGO

04-12-2019

Harmonogram otwartych konkursów ofert

Przedstawiamy harmonogram otwartych konkursów ofert w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

więcej »

24-01-2020

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert - „sport” i „piłkarskie rozgrywki ligowe” 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłkarskie rozgrywki ligowe w 2020 r.

więcej »

22-01-2020

Kalendarium wydarzeń - ferie zimowe 2020

Podczas ferii zimowych 2020 dzieci i młodzież z naszej gminy mogą skorzystać z oferty wypoczynku zimowego współfinansowanego z budżetu Gminy Skawina. Poniżej prezentujemy kalendarium wydarzeń organizowanych przez lokalne NGO.

więcej »

09-01-2020

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert - „wypoczynek zimowy” i „gorący posiłek” 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu „Organizacja wypoczynku zimowego...” oraz „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert: profilaktyka uzależnień 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert: fundusz wkładu własnego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert: integracja europejska 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 r.

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert: kultura 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2020 r.

więcej »

17-12-2019

Ogłoszenie konkursu ofert: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020 r.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [76] [77] [78]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.