Wiadomości NGO

04-12-2019

Harmonogram otwartych konkursów ofert

Przedstawiamy harmonogram otwartych konkursów ofert w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

więcej »

08-04-2020

Działanie COP podczas epidemii

Pomimo wprowadzenia stanu epidemii na terenie całego kraju Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nadal działa aktywnie. Co prawda wszystkie konsultacje i szkolenia w dotychczasowej formie zostały odwołane ale  żeby nie zawiesić naszej działalności wykorzystujemy wszelkie dostępne środki komunikacji i nowinki techniczne, tak aby naszym organizacjom nie zabrakło wsparcia z naszej strony.

więcej »

09-03-2020

Dotacje z budżetu Powiatu Krakowskiego już przyznane

Osiem skawińskich organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Krakowskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Serdecznie gratulujemy!

 

więcej »

04-03-2020

Konsultacje dotyczące Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu w Krakowie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu  krakowskiego do wzięcia udziału w  konsultacjach dotyczących określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

więcej »

27-02-2020

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zapraszają na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Dyżur odbędzie się 11 marca 2020 (środa), w godz. 9.00-11.30 w Sali obrad Rady Miejskiej, ul. Rynek 2 - zapraszamy.

więcej »

21-02-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: "integracja europejska" 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2020 r.

więcej »

20-02-2020

COP zaprasza na dyżur informacyjno - doradczy

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na dyżur informacyjno-doradczy, który odbędzie się już w najbliższy wtorek: 25 lutego 2020 w godzinach: 16.00 - 19.00, Rynek 12, 3 piętro.

więcej »

19-02-2020

Nagrody Powiatu i Starosty Krakowskiego

Do 6 marca trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Krakowskiego oraz Nagród Starosty Krakowskiego. Nagrody przyznawane są zarówno osobom fizycznym jak i organizacjom pozarządowym wyróżniającym się w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

więcej »

18-02-2020

Centrum Wspólpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2020

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wznowiło działalność dzięki środkom przeznaczonym przez  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina na działania w zakresie wsparcia konsultacyjno-doradczego dla NGO na rok 2020. Wszystkie organizacje zapraszamy do skorzystania z oferty COP.

więcej »

17-02-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „kultura” 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2020 r.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [77] [78] [79]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.