Wiadomości NGO

14-01-2021

Konkursy ofert: ekologia

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że  18 stycznia rozpocznie się nabór  do konkursu z zakresu „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”. Nabór potrwa do 8 lutego 2021 r. Jest to nowy  obszar konkursowy, po raz pierwszy uruchamiany w gminie Skawina w ramach  „Rocznego  programu współpracy... na rok 2021”. 

więcej »

11-01-2021

Seniorzy, integracja europejska - zmiana w harmonogramie konkursów

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że ze względu na pandemię  wirusa SARS-CoV-2  otwarte konkursy ofert z zakresu  „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz  „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2021 r. nie zostaną ogłoszone w planowanym terminie.

więcej »

07-01-2021

Konkursy ofert: kultura, profilaktyka uzależnień, fundusz wkładu własnego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że 4 stycznia rozpoczęły się nabory do czterech kolejnych otwartych konkursów ofert. Do 26 stycznia można składać wnioski na realizację zadań z zakresu kultury i profilaktyki uzależnień, a do 15 października w naborze ciągłym - na fundusz wkładu własnego. 

więcej »

16-11-2020

Rewolucja w ocenie wniosków konkursowych!

Dotowanie najwyżej ocenionych ofert pełną wnioskowaną kwotą, minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania dotacji, górny limit dofinansowania i ograniczenie liczby składanych wniosków – oto najważniejsze zmiany, jakie czekają w 2021 roku NGO działające na terenie gminy Skawina. Sprawdź, których konkursów będą one dotyczyły.

więcej »

30-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursów na "pomoc społeczną"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji oraz powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

więcej »

23-12-2020

Konkursy ofert: imprezy sportowe

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że 28 grudnia rozpocznie się nabór do konkursu z obszaru „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -  imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje. Nabór potrwa do 18 stycznia 2021 r. 

więcej »

15-12-2020

Harmonogram otwartych konkursów ofert 2021

Przedstawiamy  harmonogram otwartych konkursów ofert  w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

więcej »

14-12-2020

Szkolenia dotyczące przygotowania projektów i ofert konkursowych

Grudzień to intensywny czas dla wszystkich skawińskich organizacji pozarządowych, ponieważ ogłaszane są pierwsze konkursy finansowane ze środków Gminy Skawina. Jak się przygotować aby dobrze napisać wniosek i zdobyć dofinansowanie? Najlepiej wziąć udział w najbliższych szkoleniach organizowanych w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

więcej »

03-12-2020

Platforma Zoom dla skawińskich organizacji pozarządowych!

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Skawinie uruchomiło kolejną formę wsparcia jaką jest zakup licencji do platformy meetingowej Zoom. Dostęp do platformy będą miały wszystkie NGO działające w gminie Skawina platformę. Z platformy będzie można korzystać, bez żadnych opłat, w celu prowadzenia spotkań wewnętrznych i działań dla odbiorców skierowanych do odbiorców poszczególnych organizacji.

więcej »

30-11-2020

Dzień Integracji 2020 za nami!

W tym roku wyjątkowo, bo całkowicie online odbył się Dzień Integracji skawińskiego środowiska NGO. We wspólnym świętowaniu udział wzięli przedstawiciele skawińskich organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Gminy oraz Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [81] [82] [83]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.