Wiadomości NGO

22-10-2020

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057),  zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Galicyjskie Towarzystwo Historyczne. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

08-10-2020

„Uczymy NGO mówić językiem biznesu”.

„Uczymy NGO mówić językiem biznesu” to motto przyświecające Fundacji Pro NGO, która wraz z ambasadorem Jaśkiem Melą wspiera organizacje pozarządowe oraz ich rozwój. Fundacja prowadzi szereg działań na rzecz NGO, organizuje    darmowe szkolenia, webinaria, warsztaty oraz indywidualne konsultacje telefoniczne. A już 21.10 2020 zaprasza wszystkie NGO na kongres online.

więcej »

28-09-2020

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Dzieci są Ważne

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057),  zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Stowarzyszenie Dzieci są Ważne. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

21-09-2020

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057),  zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa  Jaśkowice XXI Wiek. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

17-09-2020

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057),  zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa  Jaśkowice XXI Wiek. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

10-09-2020

DOPIS 2020 | 13 - 19 września 2020 r.

Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (w skrócie DOPIS) to szczególny czas, w którym mieszkańcy gminy mają okazję spotkać się z lokalnymi organizacjami i poznać je lepiej przez uczestnictwo w przygotowanych przez organizację wydarzeniach. Tegoroczny DOPIS jest już 4 edycją wydarzenia.

więcej »

09-09-2020

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty KS OPTIMA

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057),  zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Klub Sportowy OPTIMA. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

18-08-2020

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy i otwartych konkursów ofert 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza wszystkie lokalne NGO do zgłaszania uwag w dwóch ważnych konsultacjach społecznych. Udział w konsultacjach pozwala mieć wpływ na kształt Programu Współpracy na 2021 r., kryteria ocen w konkursach oraz zasady oceniania wniosków konkursowych. Szczegółowe informacje poniżej.

więcej »

03-08-2020

Uwaga! Fundusz wkładu własnego - zmiana Zarządzenia Nr 3.2020

Informujemy, że dokonano zmiany Zarządzenia Nr 3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.

więcej »

17-07-2020

Konkurs ofert „Wsparcie opiekunów nieformalnych (...)” - unieważniony!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o unieważnieniu  otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [79] [80] [81]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.