Wiadomości NGO

09-07-2020

DOPIS 2020 - trwają zapisy!

Za nami intensywne dyskusje o możliwości realizacji DOPIS w tym wyjątkowym roku i wyjątkowych warunkach. Na spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, które odbyły się w dniach 12.05 i 30.06.2020, zdecydowaliśmy, że podejmujemy wyzwanie i organizujemy nasze wspólne wrześniowe wydarzenie.

więcej »

03-08-2020

Uwaga! Fundusz wkładu własnego - zmiana Zarządzenia Nr 3.2020

Informujemy, że dokonano zmiany Zarządzenia Nr 3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.

więcej »

17-07-2020

Konkurs ofert „Wsparcie opiekunów nieformalnych (...)” - unieważniony!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o unieważnieniu  otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

 

więcej »

13-07-2020

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Fundacji Środowiskowy Dom Samopomocy

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Fundację Środowiskowy Dom Samopomocy. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

10-07-2020

Powołanie komisji ds. oceny wniosków o przyznanie pożyczki dla NGO

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o powołaniu komisji ds. oceny wniosków o przyznanie pożyczki dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Skawina zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

więcej »

09-07-2020

Trwa nabór w XVI edycji konkursu o Nagrodę "Kryształy Soli"

Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

więcej »

23-06-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Działalność na rzecz dzieci i młodzieży 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży” w 2020 r.

więcej »

18-06-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „Wsparcie opiekunów nieformalnych (...)”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 1 sierpnia 2020 r.

więcej »

28-05-2020

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ,,Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.” Spotkanie online odbędzie się 2-ego czerwca w godzinach 16:00-19:00. Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować: KLIKNIJ TUTAJ

więcej »

22-05-2020

Ogłoszenie konkursu ofert – lato 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży” w 2020 r.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [79] [80] [81]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.