Konsultacje społeczne

28-02-2020

Raport z konsultacji „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie  „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina”. Podczas prowadzonych konsultacji, nie wpłynęły żadne uwagi. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

1.      Cel konsultacji społecznych.

Celem konsultacji było poznanie opinii, złożenie uwag, bądź propozycji w zakresie : „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina”.

2.      Podmioty zaangażowane w konsultacje.

Przeprowadzone konsultacje odbywały się w sposób ogólnodostępny, a skierowano je do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat.

3.      Liczba osób uczestniczących w konsultacjach.

Przedstawiciele uprawnionych podmiotów nie złożyli uwag w przewidzianej formie i trybie.

4.      Przebieg i forma konsultacji:

  Konsultacje    przeprowadzono:
            -  w    formie pisemnej    -    poprzez    przyjmowanie    uwag z zastosowaniem formularza            zgłaszania-uwag, w następujący sposób:
a)      poprzez adres poczty elektronicznej: urzad@gminaskawina.pl, s.paciorek@gminaskawina.pl    (za ważne uznano stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza zgłaszania uwag wskazanego w ust. 1 z podpisem osoby zgłaszającej lub wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
b)      osobiście - poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego formularza zgłaszania uwag) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pok. 1 lub na dzienniku podawczym Urzędu, ul. Rynek 14;
        - w formie badania ankietowego przeprowadzanego w obrębie struktury portalu    internetowego tut. Urzędu, z wykorzystaniem form elektronicznych.

5.      Uwagi zgłoszone podczas trwania konsultacji.

W okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi uprawnionych stron.

6.      Wyniki i podsumowanie konsultacji.

Wobec braku złożenia uwag na formularzach zgłoszeniowych przez uprawnione strony przyjmuje się, że: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina” spełnia oczekiwania mieszkańców.
 

więcej »

18-02-2020

Raport z konsultacji dotyczących projektu zmiany § 22 Statutu Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie zmiany § 22 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. (...) podczas prowadzonych konsultacji, nie wpłynęły żadne uwagi. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

31-01-2020

Zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku (...)” - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina.

więcej »

31-01-2020

Informacja o konsultacjach w sprawie projektu "Aktualizacji projektu(..)"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu  „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina”.

więcej »

10-01-2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany § 22 Statutu Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany § 22 Statutu Gminy Skawina.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [25] [26] [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.