Konsultacje społeczne

18-08-2020

Projekt zmian zasad przyznawania dotacji i trybu stosowanego przy dokonywaniu wyboru oferty oraz projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu zmian zasad przyznawania dotacji i trybu stosowanego przy dokonywaniu wyboru oferty oraz projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

więcej »

18-08-2020

Projekt „Rocznego programu współpracy (...) na 2021 r.” - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

więcej »

25-06-2020

Zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku (...)” - raport z konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Skawina nie wpłynęły uwagi zainteresowanych stron. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

więcej »

18-06-2020

Projekt zmian w Statucie Gminy Skawina i Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie - raport z konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie zmian w Statucie Gminy Skawina i Regulaminie Rady Miejskiej Skawinie nie wpłynęły żadne uwagi. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

27-05-2020

Zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku (...)” - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [27] [28] [29]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.