Konsultacje społeczne

10-01-2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany § 22 Statutu Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany § 22 Statutu Gminy Skawina.

więcej »

27-11-2019

Raport z konsultacji w sprawie (...) wnoszenia inicjatyw obywatelskich

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty wpłynęły 22 uwagi. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

22-11-2019

Raport z konsultacji w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. wpłynęło 10 uwag. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

21-10-2019

Raport z konsultacji projektu „Warunków i trybu finansowania zadania własnego (...) sport”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu wpłynęła 1 uwaga. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

15-10-2019

Projekt kryteriów oceny ofert 2020 - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 r.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [25] [26] [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.