Konkursy - pomoc społeczna

29-12-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

więcej »

29-12-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

więcej »

26-11-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

więcej »

26-11-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu działalności charytatywnej mającej na celu: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

więcej »

17-07-2020

Konkurs ofert „Wsparcie opiekunów nieformalnych (...)” - bez rozstrzygnięcia!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), uprzejmie informuje o unieważnieniu  otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

więcej »

18-06-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „Wsparcie opiekunów nieformalnych (...)”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 1 sierpnia 2020 r.

więcej »

09-01-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - „pomoc społeczna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), (...)

więcej »

09-01-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - „działalność charytatywna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), (...)

więcej »

29-11-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „pomoc społeczna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”

więcej »

29-11-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „działalność charytatywna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu działalności charytatywnej mającej na celu : „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”.

więcej »

1 [2] [3]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.