Konkursy - fundusz wkładu własnego

05-01-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2021 r.

więcej »

03-08-2020

Fundusz wkładu własnego - zmiana zarządzenia

Uprzejmie informujemy, że dokonano zmiany Zarządzenia Nr 3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.
 

więcej »

02-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2020 r.

więcej »

12-11-2019

Zmiany w składzie komisji ds. oceny ofert konkursowych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w składzie komisji dokonano zmiany Zarządzenia Nr 217.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy - fundusz wkładu własnego”, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.

więcej »

02-07-2019

Zmiany w składzie komisji ds. oceny ofert konkursowych

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Nr 217.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 stycznia 2019 r., dokonuje się zmian w składzie komisji ds. oceny ofert konkursowych w otwartym konkursie ofert z zakresu  „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy - fundusz wkładu własnego”.

więcej »

04-01-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2019 r.

więcej »

02-01-2017

Fundusz wkładu własnego - podstawowe informacje

Jesteście organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Skawina? Chcecie zrealizować świetny projekt, na którego realizację otrzymacie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, ale niestety brakuje Wam środków finansowych na pokrycie wkładu własnego? Mechanizm funduszu wkładu własnego jest właśnie dla Was!

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.