1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dożynki Gminne 2014 - fotorelacja!

Dożynki Gminne 2014 - fotorelacja!

31-08-2014

„Kto we żniwa próżnował, będzie w zimie biedował” mówi stare polskie przysłowie. W sobotę 30 sierpnia w Kopance na Popielniku zgromadzili się przedstawiciele Gminy Skawina na corocznym Święcie Plonów. Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Kopance - zapraszamy na relację!

Dożynki (albo wieńcowiny) niektórymi elementami sięgają rodowodem czasów prasłowiańskich. Na te elementy nakładają się pierwiastki katolickie i te charakterystyczne dla danego regionu, które były obecne także w tym roku w Kopance.

W Polsce od 1927 roku, organizuje się Dożynki o charakterze państwowym. Także w Skawinie, gminie miejsko­wiejskiej, od wielu już lat świętuje się zakończenie zbiorów, podczas których poszczególne miejscowości mają okazję podziękować za pomyślny urodzaj przy pomocy wieńca i humorystycznych przyśpiewek włodarzom miasta, powiatu, województwa a nawet kraju. Serdeczności płyną także do lokalnych przedsiębiorców i dobroczyńców.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Kopance. Ks. Proboszcz Grzegorz Masny w wygłoszonej homilii wspomniał m.in. o chlebie i jego tajemnicy oraz o przypomniał o zwyczaju modlitwy poprzedzającej pracę rolnika. Podczas Mszy św. składka przeznaczona była na pomoc dla potrzebujących dzieci z partnerskiego miasta Peremyshlyany na ogarniętej konfliktem zbrojnym Ukrainie. Zebraną kwotę 1750 zł. Ks. Grzegorz Masny z przedstawicielem Parafii Norbertem Rzepisko przekazali w czasie wręczania wieńca Burmistrzowi Peremyszlan.

Pod przewodnictwem kapeli „Sokół Haller” z CKiS w Skawinie ruszył spod kościoła radosny, kolorowy korowód. Mijał ciekawie i pomysłowo ubrane domy i obejścia. Sołectwa niosły swoje wieńce, aby później przekazać je wybranym przez siebie osobom, równocześnie je ośpiewując.

Na scenie Starostowie Dożynek Grażyna i Ryszard Woźniakowie, wręczyli Burmistrzowi Adamowi Najderowi chleb, prosząc by dzielił go sprawiedliwie. Obdarowany, wygłosił okolicznościowe przemówienie do zebranych i oddał głos prowadzącym Marcie Ziajor i Grzegorzowi Chachule. Kolejno zaprezentowały się delegacje wszystkich sołectw, wręczając wieńce zaproszonym gościom:

 1. Kopanka - ­ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder;
 2. Borek Szlachecki -­ Poseł na Sejm RP Piotr Ćwik;
 3. Jaśkowice - ­ Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak;
 4. Facimiech ­ - Członek Zarządu Urzędu Wojewódzkiego Jacek Krupa;
 5. Wielkie Drogi ­ - Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Urszula Stochel;
 6. Wola Radziszowska - ­ Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kuflowski;
 7. Jurczyce ­ - Zastępca Burmistrza miasta partnerskiego Turcianskie Teplice ze Słowacji Marta Malikova;
 8. Grabie - ­ Burmistrz Perzemyślan, miasta partnerskiego na Ukrainie Oleksandr Zozulya;
 9. Pozowice - ­ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisław Żak;
 10. Rzozów - Prezes CEZ Elektrownia Skawina Martin Hancar;
 11. Krzęcin ­ - Dyrektor Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Marek Potoczny;
 12. Radziszów ­ - Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Andrzej Tutajewski;
 13. Zelczyna ­ - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa;
 14. Gołuchowice ­ - Lokalny Producent Rolny Elżbieta Okarmus wraz z mężem;
 15. Polanka Hallera -­ Lokalny Działacz Społeczny Krzysztof Gębala;
 16. Kopanka - ­ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Janusz Bysina

Ośpiewującym wieńce towarzyszyła kapela Sokół Haller z CKiS w Skawinie, a śpiewaczkom z Radziszowa - Radziszowska Kapela Ludowa.

 

Przemówienie Burmistrza Adama Najdera:

Plon, przynieśli plon!
Przynieśli nam wieńce
z kłosów naszej ziemi,
ślicznie przewijany
wstęgami krasnemi.
M. Konopnicka

 

Szanowni Państwo,
 

Witam serdecznie wszystkich znamienitych gości oraz mieszkańców naszej gminy przybyłych na doroczne święto plonów. Naszą dożynkową uroczystość uświetnili goście z partnerskich miast Skawiny: Burmistrz Przemyślany Oleksander Zozulya, Wiceburistrz z Turčianskich Teplic Marta Máliková. Bardzo serdecznie ich witam.

Tegoroczne dożynki obchodzimy dzięki gościnności gospodarza dzisiejszej uroczystości – sołectwa Kopanka. Święto plonów to piękny obrzęd dożynkowy, to przede wszystkim święto ziemi, która po raz kolejny niezawodnie obdarowała nas plonami. Przeniesione tu przez przedstawicieli sołectw piękne wieńce dożynkowe symbolizują zebrane w tym roku plony.

Jest też chleb upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Mówiąc chleb myślę o rolniczym trudzie, dostatku, ziemi Ojczystej. Chleb łączy wszystkie te znaczenia. Dlatego jest dla nas wszystkich taki drogi i ważny. Chciałbym by zmiany zachodzące w tej miejscowości w ostatnim czasie oraz te, które nastąpią, sprawiały radość wszystkim mieszkańcom Kopanki.

Dzisiejszy dzień dla lokalnej społeczności winien być przepełniony radością i satysfakcją. Oto w tym roku kończymy budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa w ramach dużego programu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W Skawińskim Obszarze Gospodarczym, na którego części odbywają się dzisiejsze dożynki, powstają nowe zakłady z nowoczesnymi miejscami pracy, w których w najbliższych latach mieszkańcy Kopanki znajdą zatrudnienie. Miejsce to przygotowane dla inwestorów dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego, już dziś jest wizytówką Gminy. Zakup dwóch mobilnych, wysokowydajnych pomp oraz przejęcie od CEZ w najbliższym czasie stacjonarnego środowiska pompowego w zdecydowany sposób poprawia bezpieczeństwo powodziowe Kopanki i sąsiednich terenów.

Funkcjonujące w naszej Gminie od dziesięciu lat fundusze sołecki sprzyjają integracji środowiska. Realizacja z budżetu Gminy zadań wskazanych przez radę sołecką sprawia, że jest to miejsce przyjazne dla mieszkańców. Kopanka pięknieje i rozwija się błyskawicznie.

Dzisiejsza uroczystości organizowana jest by pięknie podziękować wszystkim rolnikom z terenu całej naszej miny za ich tegoroczny gospodarski trud. Wszystkim mieszkańcom wsi, życzę szczęśliwego dokończenia zbiorów, obfitych plonów oraz dużo zdrowia i pomyślności przez cały rok.  Dożynki to nie tylko święto dziękczynienia, ale i okazja do modlitwy o pomyślność, tak potrzebnej wobec ostatnich wydarzeń w Europie i na świecie.

Panie, pobłogosław ziemi w swej szczodrobliwości,
Niechaj nam dawa dostatek żywności,
Uchowaj głodu i powietrza złego,
Daj wszystko dobro z miłosierdzia Twego.
Chleba naszego z żyta dojrzałego – daj nam o Panie!
Niechaj go dla nas na każdy czas nie zabraknie.
Daj polskiej ziemi swój pokój święty – daj nam o Panie!


Modlitwę tę odmówiłem za wszystkich tu obecnych, w szczególności przedstawicieli partnerskiego miasta z Ukrainy, za mieszkańców Gminy Skawina, za moją Ojczyznę – z intencją, aby chroniła nas po wsze czasy.

Kopanka, 30 sierpnia 2014 r.
Dziękuję

 

Podczas ceremonii zaprezentowali się też młodzi artyści z Kopanki: Karolina i Sylwia Gruca, Joanna Celej, Kamil i Patryk Szczypczykowie. Sporym zaskoczeniem dla wszystkich była krótka scenka kabaretowa przedstawiona przez lokalnych prześmiewców: Grzegorza Chachułę, Wiesława Prochownika i Piotra Tomasika.

Po części oficjalnej Sołtys Kopanki Stanisław Przebinda podziękował przybyłym, sołtysów z całej gminy obdarował pamiątkowymi wyrobami z wikliny, a wszystkich gości zaprosił do wspólnego świętowania.

Kto miał odwagę mógł zmierzyć się z zanikającą już dziś czynnością – ręcznym dojeniem krowy. Te i wiele innych atrakcji przygotowali współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Skawinką” z Prezesem Norbertem Rzepisko, OSP Kopanka pod dowództwem Marcina Mochy i oczywiście mieszkańcy Kopanki. O nagłośnienie, oświetlenie wykonawców i dekorację sceny zadbali pracownicy CKiS w Skawinie.

Ponadto odbyła się loteria fantowa, losowanie nagród oraz zabawa taneczna z zespołem „Lider”. W niedzielę nastąpi dalsza część pikniku, a potem rolnicy będą mogli odpocząć zgodnie z jednym z napisów na ogrodzeniu „Pozbierałeś z pola chłopie – teraz pomyśl o urlopie”.

relacja: Andrzej Bober
zdj.: Kazimierz Zajda

Władze samorządowe Skawiny składają na ręce Organizatorów serdeczne podziękowania za trud przygotowania dorocznego Święta Plonów.

Źródło: CKiS

« Powrót

Galeria

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.