Aktualności edukacja ekologiczna

Zapraszamy do udziału w akcji „Sprzątanie świata”

16-09-2009

W dniach 19-21 września 2014 r. już po raz 21 odbędzie się akcja „Sprzątanie Świata - Polska”. Hasło przewodnie tegorocznej akcji to: „Turysto! Szanuj Środowisko!”. Zachęcamy również mieszkańców do przyłączenia się do akcji. To jak wygląda otoczenie, w którym żyjemy, zależy również od nas! Zapraszamy - szczegóły poniżej.

 

Jest to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez budowanie przekonania o osobistym wpływie na środowisko przyrodnicze m. in. w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie – propagowanie turystyki odpowiedzialnej.

 

Turystyka oddziałuje na wszystkie elementy środowiska. W regionach turystycznych, nie tylko w szczycie sezonu, wpływ ten przejawia się m.in. nadmiernym zużyciem i zanieczyszczeniem wód, zanieczyszczaniem powietrza, zmianami w krajobrazie, nadprodukcją odpadów, degradacją gleby i utratą bioróżnorodności. Rozwój turystyki stanowi szczególnie duże zagrożenie dla terenów leśnych i żyjących w nich zwierząt, ponieważ ludzie, zbaczając z wyznaczonych tras, czy eksplorując ścieżki samochodami i quadami, przyczyniają się do degradacji naturalnego ekosystemu leśnego, jednocześnie obniżając jego walory turystyczne.

 

„Sprzątanie świata – Polska” to najpowszechniejsze i najbardziej rozpoznawalne działanie w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce. Jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. W 1994 roku ideę „sprzątania świata” sprowadziła do Polski Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od samego początku w roku 1994, nad „Sprzątaniem świata” patronat obejmuje Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co roku, w każdy trzeci weekend września tysiące wolontariuszy propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska. „Sprzątaniom” towarzyszy też cała gama innych działań tj. zakładanie zieleńców, sadzenie krzewów, organizowanie konkursów, wystaw itd. „Sprzątanie” angażuje i integruje społeczności lokalne.

 

Akcja „Sprzątania Świata” stała się również tradycją naszej Gminy. Co roku w akcji biorą udział wszystkie placówki z terenu Gminy Skawina. Uczniowie szkół i przedszkoli, z wielkim zaangażowaniem, sprzątają obszary swoich miejscowości, segregują odpady, biorą udział w konkursach oraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. W tym roku również placówki oświatowe zapowiadają aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Akcja, na terenie Gminy Skawina, odbędzie się w dniach 18-22 września br.

 

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców aby przyłączyli się do tej wspaniałej akcji poprzez posprzątanie swojego najbliższego otocznia lub po prostu podniesienie porzuconej butelki, puszki lub innego śmiecia na trasie swoich spacerów i wyrzucenia ich w miejsce do tego przeznaczone. Dbajmy o przyrodę, nie tylko w Dniu Sprzątania Świata, ale również na co dzień! Pamiętajmy, że to, jak wygląda otoczenie w którym żyjemy, zależy od nas samych!


Więcej informacji na temat akcji na stronie:
www.naszaziemia.pl
oraz www.sprzatanieswiata-polska.pl

Źródło: ROŚ

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.