22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy LGD

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy LGD

11-02-2015

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich.

 

Aktualnie Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik Biura.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Termin składania ofert: do 20 lutego 2015 r. (piątek)
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/

 

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Listę nie więcej niż 5 kandydatów, wybranych przez Zarząd na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Zarząd zamieści na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych LGD Blisko Krakowa i gmin – członków LGD Blisko Krakowa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Blisko Krakowa.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w „Zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasadach zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”, stanowiących załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. /pobierz/

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa
ul. Żwirki i Wigury 23
32-050 Skawina
www.bliskokrakowa.pl
 

Źródło: LGD Blisko Krakowa

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.