Konkursy dotacyjne

Konkurs MSWiA: Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą, uzależnieniami

10-03-2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami. Celem zadania jest ograniczanie negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, przemocy).  Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. 

 

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących,a zagrażających ich bezpieczeństwu i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji;
  2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki);
  3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży;
  4. Rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, przemocy).

Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: KLIKNIJ TUTAJ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.