Aktualności sportowe

UWAGA! Stypendia sportowe i nagrody przyznane!

20-05-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom reprezentującym Gminę Skawina, którzy uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 r. Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.


UWAGA! Korekta zarządzenia - więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Stypendia, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej, zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca w okresie od czerwca do listopada 2016 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta. Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Nagrody, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej, zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 25 czerwca 2016 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta.

W celu potwierdzenia dyspozycji przekazania świadczeń na rachunek bankowy prosimy o wypełnienie dostępnego poniżej podania i złożenie go w biurze Zespołu ds. promocji, sportu i współpracy, Rynek 12, parter (wejście od ul. Krzywej) - w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. promocji, sportu i współpracy: Tomasz Stawowy, tel.: 12 277 01 12, e-mail: tstawowy@um.skawina.net oraz Magdalena Turkawska, tel.: 12 277 01 80, e-mail: mturkawska@um.skawina.net.

Wszystkich stypendystów, którzy nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprzejmie prosimy o złożenie informacji PIT-2C, dostępnej do pobrania w poniższym załączniku.

 

Chcesz ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody za wysokie osiągnięcia? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tym zakresie: KLIKNIJ TUTAJ.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.