Konkursy dotacyjne

Konkurs ofert „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

18-07-2016

Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Na realizację projektów w ramach przedmiotowego konkursu przeznacza się w 2016 r. środki finansowe w kwocie: 206 492,00 zł.  Oferty można składać do 31 lipca 2016 r.

 

 

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

  • kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki;
  • zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży; 
  • promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Podmioty uprawnione do składania ofert:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.