Konkursy dotacyjne

Program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017

21-11-2016

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 16 grudnia 2016 r.


Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Programem”, jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

Cele Programu:
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Celami szczegółowymi są:

 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Priorytety Programu:

 1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;
 2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);
 3. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;
 4. znaczenie zadania dla społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

Preferencje Programu:

 1. wysokość środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;
 2. udział wolontariuszy w realizacji zadania;
 3. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.