Konkursy dotacyjne

UMWM: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

28-11-2016

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku  w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”. Szczegóły poniżej. 

 

  1. Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

Termin składania ofert: 16 grudnia 2016 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2017 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 2 030 000 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych).

Ogłoszony konkurs ma na celu popularyzację sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w województwie małopolskim, a także zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo naszego regionu, jak najlepszych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ

  1. „Małopolska na sportowo”

Termin składania ofert: 16 grudnia 2016 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1 600 000 złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)

W ramach Konkursu zlecane będą zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające na:

  • organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  • upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej);
  • w ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.