Konkursy dotacyjne

Małopolska Gościnna 2017: ruszył nabór wniosków

16-01-2017

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną Małopolski. W tym roku zarząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 1,3 mln zł. Do 3 lutego o wsparcie finansowe w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące swą działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa.


To już kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”. W tym roku wsparcie mogą uzyskać zadania, które wpiszą się w jeden z trzech obszarów:

  1. Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej
  2. Realizację projektu zgłoszonego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego – „Rower czy router? – czyli socjo podłączenie”
  3. Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu integracji środowisk turystycznych

Do otwartego konkursu ofert mogą stawać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem. Maksymalna kwota dotacji na realizowane projekty nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 03.02.2017 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2017 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków. Uwaga – decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.