Konkursy dotacyjne

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017

10-02-2017

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 marca do 31 marca 2017 r. Celem Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również - w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.


W świetle dostępnych danych nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne nie tylko pełnią funkcje związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, Ministerstwo Sportu i Turystyki kładzie szczególny nacisk na realizację niniejszego Programu.

W ramach Programu dofinansowane będą przede wszystkim sale sportowe zlokalizowane przy dużych szkołach (wielkość wyrażona liczbą uczniów).

Możliwe i rekomendowane jest składanie wniosków wieloobiektowych (np. 2 boiska lub remont sali gimnastycznej i budowa boiska, również przy różnych szkołach, również w różnych miejscowościach), co w wielu przypadkach może być niezbędne dla osiągnięcia minimalnego progu wartości zadania.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu obiekty będą miały charakter ogólnodostępny oraz służyć będą nie tylko społeczności szkolnej, ale w okresie pozalekcyjnym również ogółowi mieszkańców.

W przypadku obiektów zewnętrznych wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich był nieodpłatny, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wielkość budowanych obiektów powinna uwzględniać liczbę uczniów w szkole oraz prognozy demograficzne w tym zakresie, rolę sportu szkolnego, możliwości wykorzystania obiektu na sport pozaszkolny oraz możliwości finansowe inwestora.

Ministerstwo zachęca poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności daną gminę i powiat, ale również i gminy sąsiadujące) do harmonijnej współpracy w zakresie tworzenia spójnej sieci obiektów, które całościowo tworzyć będą kompleksową ofertę sportową dla mieszkańców danego obszaru, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 marca do 31 marca 2017 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl/

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: KLIKNIJ TUTAJ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.