Aktualności edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna - będzie się działo!

14-03-2017

Gmina Skawina po raz kolejny otrzyma dofinansowanie na realizację zadań edukacyjnych w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na realizację otrzyma 41 200,00 zł co stanowi prawie 80% planowanych do poniesienia kosztów.

 

W ramach zadania pn. „Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Gminy Skawina” zostaną zrealizowane:

  1. Konkursy dla przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych - zadanie ma na celu zainicjować wśród dzieci i młodzieży proekologiczne postawy. Poprzez udział w konkursach dzieci z przedszkoli oraz szkół nauczą się ekologicznych zachowań oraz zdobędą wiedzę na temat ochrony powietrza, wody oraz gleby.
  2. Happeningi - wydarzenia te są skierowane do rodzin, młodzieży jak i osób dorosłych. Proces edukacji ekologicznej musi obejmować i angażować do działań wszystkie grupy wiekowe. Happeningi będą okazją aby mieszkańcy w różnych grupach wiekowych mogli razem poprzez wspólną zabawę uczyń się ekologicznych zachowań.
  3. Wydarzenia rowerowe - skierowane do wszystkich grup wiekowych mają na celu promowanie alternatywnych środków transportu przy jednoczesnym promowaniu tras powiązanych z rezerwatami oraz Obszarami Natura 2000 położonymi na terenie gminy Skawina.
  4. Utworzenie ogródków tematycznych - dzieci ze szkół podstawowych na terenie placówek poprzez sadzenie roślin utworzą  ogródki tematyczne. Zadanie wykształci u dzieci poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz nauczy jak racjonalnie wykorzystywać wodę.
  5. Akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę” - wydarzenie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina. Zadanie ma na celu uświadomić mieszkańcom jak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Mieszkańcy uzyskają informację o działalności PSZOK gdzie w zamian za oddanie odpadów a nie ich spalenie, otrzymają sadzonkę.

Chcemy być #ekoSkawina

Źródło: RS

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.