Aktualności sportowe

UWAGA! Stypendia sportowe i nagrody przyznane!

02-06-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom reprezentującym Gminę Skawina, którzy uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 r. Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Stypendia, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej, zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca w okresie od czerwca do listopada 2017 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta. Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Nagrody, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej, zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 25 czerwca 2017 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta.

W celu potwierdzenia dyspozycji przekazania świadczeń na rachunek bankowy prosimy o wypełnienie dostępnego poniżej podania i złożenie go w biurze Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury, ul. Rynek 3, pok. nr 2 i 3 - w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Współpracy: Tomasz Stawowy, tel.: 12 277 01 12, e-mail: tstawowy@um.skawina.net oraz Sylwia Wrona, tel.: 12 277 01 03, e-mail: mturkawska@um.skawina.net.

Wszystkich stypendystów, którzy nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprzejmie prosimy o złożenie informacji PIT-2C, dostępnej do pobrania w poniższym załączniku. Dodatkowo, prosimy o złożenie  oświadczenia stypendysty o posiadaniu statusu ucznia bądź studenta, którego wzór jest dostępny do pobrania w poniższym załączniku. 
 

Chcesz ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody za wysokie osiągnięcia? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tym zakresie: KLIKNIJ TUTAJ.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.