Aktualności edukacja ekologiczna

Edukacja Ekologiczna 2017: przegląd organizowanych wydarzeń

04-07-2017

Gmina Skawina po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację zadań edukacyjnych w ramach środków WFOŚiGW w Krakowie. Zapraszamy na relację z przebiegu organizowanych wydarzeń w ramach zadania „Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Gminy Skawina”.


Akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę”

10 czerwca, w godzinach 9:00-14:00, na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie (PSZOK), przy ul. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8 odbyła się akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę”. Mieszkańcy Gminy Skawina w zamian za przyniesione w tym dniu odpady takie jak: opakowania szklane, makulaturę, butelki PET, puszki aluminiowe, zużyte baterie, sprzęt elektryczny lub elektroniczny otrzymywali sadzonki kwiatów (surfinii, pelargonii), krzewów (irgi, tawuły, pięciornika odmianowego, żywotnika zachodniego, berberysu) oraz drzew (lipy drobnolistnej). Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że specjalnie przygotowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zapełniały się w błyskawicznym tempie.

Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie” oraz promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec może dostarczyć zebrane selektywnie odpady.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w akcji!

Wycieczka rowerowa

11 czerwca z placu przy Pałacyku „Sokół” w Skawinie wyruszyła wycieczka rowerowa. Trasa, którą przemierzyli rowerzyści wiodła szlakami Skarbów Blisko Krakowa oraz Wiślaną Trasą Rowerową przez miejscowości: Kopanka, Ochodza, Facimiech, Jaśkowice do Łączan, a stamtąd przez Kamień, Rusocice, Kłokoczyn, Czernichów, Wołowice do Jeziorzan - skąd ruszyli w drogę powrotną do Skawiny. W godzinach od 15.00 do 16.00 rowerzyści wrócili na Błonia Skawińskie, gdzie na każdego uczestnika wycieczki czekały drobne upominki. Wycieczka, która była nie tylko okazją do podziwiania urokliwych miejsc z terenu i okolic Gminy Skawina, ale przede wszystkim promocji roweru jako alternatywnego, a zarazem ekologicznego środka transportu.

Konkursy dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych

22 czerwca, w sali obrad ratusza miało miejsce wręczenie nagród w ramach konkursów dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Tematyka konkursów była ściśle związana z ekologią, m.in.: ochroną powietrza i segregacją oraz ponownym wykorzystaniem odpadów. Zadaniem przedszkolaków było wykonanie latawca z odpadów. Kryteriami w ocenie przygotowanych przez dzieci latawców były: ciekawy wygląd, wykonanie ich z różnorodnych materiałów oraz zdolność uniesienia się na wietrze, a które zostały zweryfikowane podczas prezentacji prac na Błoniach Skawińskich. Przedszkolakom nie zabrakło pomysłowości - wszystkie prace budziły podziw i uznanie dla metod i fantazji wykonania. Zwycięskim okazał się latawiec przygotowany przez dzieci z Przedszkola w Wielkich Drogach. Drugie miejsce zajął latawiec z Przedszkola nr 5 w Skawinie, a trzecie miejsce przypadło Przedszkolu w Woli Radziszowskiej. Każde przedszkole uczestniczące w rywalizacji zostało nagrodzone grami podłogowymi w wersji XL, a laureaci konkursu dodatkowo otrzymały nagrody o charakterze edukacyjno-ekologicznym.

Jednym z zadań dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 było przygotowanie plakatu o tematyce ochrony powietrza, a uczniów z klas 4-6 graficznego projektu ogrodu. Zwycięski plakat przygotowała Natalia Mierzyńska ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach. Drugie miejsce przypadło Emilii Korniak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, a trzecie Amelii Gibek, również ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach.

Zwycięską pracę w konkursie „Graficzny projekt ogrodu” przygotował zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie. Drugie miejsce zajął projekt uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich drogach a trzecie projekt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody edukacyjno-ekologiczne, natomiast pozostali uczniowie – drobne upominki. Wszystkie wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Wszystkim placówkom i uczniom uczestniczącym w konkursie serdecznie gratulujemy!

Wydarzenia z zakresu edukacji ekologicznej organizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach zadania pn. „Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Gminy Skawina” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 


« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.