Aktualności edukacja ekologiczna

„Wielkie tropienie roślin” i sukces SP w Rzozowie!

15-09-2017

Szkoła Podstawowa w Rzozowie została w tym roku wyróżniona w międzynarodowym projekcie pn. „Wielkie tropienie roślin”. Liczyło się zaangażowanie i realizacja ciekawych zadań w przedsięwzięciu, w którym uczestniczą szkoły i przedszkola z 10 krajów na świecie, biorące udział w programie Eco-Schools. Gratulujemy!

Bioróżnorodność to ogromna rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza i którego jesteśmy częścią, obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Bez bioróżnorodności niemożliwe byłoby nasze (ludzi) życie na Ziemi, wpływa ona m.in. na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne czy chroni przed katastrofami naturalnymi. W dzisiejszym świecie zachowanie bioróżnorodności jest zagrożone z przez produkcję ogromnej ilości odpadów, niszczenie flory i fauny, zmiany klimatu, nadmierną eksploatację zasobów Ziemi itp.

W przedsięwzięciu biorą udział szkoły i przedszkola z 10 krajów na świecie, które są w programie Eco-schools. Projekt realizowany jest w partnerstwie z The Foundation for Enviromental Education (FEE), Toyota Fund for Europe (TFE) oraz Kew, the Royal Botanic Gardens.

Projekt ma na celu m.in.:

  • poszerzenie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którym żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku;
  • wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” (Convention on Biodiversity (CBD), które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności;
  • rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.

W ramach program „Wielkie tropienie roślin” uczniowie obecnych klas III od dwóch lat podejmują różne działania w temacie bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt najbliższej okolicy. Biorą również udział w warsztatach tematycznych organizowanych przez nauczycielkę przyrody i koordynatorkę projektu - Martę Czerniawską. Dzieci poprzez zajęcia uczą się rozpoznawać różne gatunki drzew, prowadzą obserwacje mikroskopowe części roślin, analizują budowę i cykl rozwoju motyli oraz poznają inne organizmy żyjące w najbliższej okolicy. Jednym z podjętych przez uczniów działań było posadzenie drzew na terenie przyszkolnym czy zawieszenie budek dla owadów. Wiedza jaką podczas projektu zdobywają zwraca nie tylko ich, ale nas wszystkich uwagę na konieczność ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu.

 

« Powrót

Galeria

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.