14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - także w Skawinie!

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - także w Skawinie!

28-09-2017

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie świadczona także w Skawinie. Takimi ustaleniami zakończyło się dzisiejsze spotkanie Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy z przedstawicielami NFZ, OPC Sp. z o.o. Sp.k. oraz Przychodni Zdrowia Skawina.


Początek zmian w systemie

Mające wejść w życie (od 1 października 2017 r.) przepisy zmieniające sposób organizacji podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej [mowa o nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych], jednoznacznie określiły, że opiekę nad pacjentami w godzinach wieczornych, nocnych oraz w weekendy i święta sprawować mają przede wszystkim szpitale zakwalifikowane do tzw. „sieci szpitali” (więcej na ten temat: KLIKNIJ TUTAJ), zaś na tych obszarach, w których nie ma tego typu placówek, w konkursie mieli zostać wyłonieni nowi świadczeniodawcy.

W konsekwencji Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział wszystkie dotychczasowe umowy na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (miały one obowiązywać do końca 2021 r.) i 21 sierpnia 2017 r. rozpisał nowy konkurs ofert na ww. świadczenia. Już wtedy Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podjął pierwsze rozmowy z dotychczasowym świadczeniodawcą, tj. Przychodnią Zdrowia Skawina. Okazało się jednak, że z uwagi na brak odpowiedniego potencjału na zapewnienie opieki dla nowo wyznaczonego obszaru objętego konkursem, na który składał się nie tylko teren Gminy Skawina, ale także Gminy Liszki oraz Gminy Czernichów, Przychodnia Zdrowia Skawina nie przystąpiła do konkursu. Pojawiła się więc groźba braku funkcjonowania na terenie miasta tego typu placówki.


Kolejne rozmowy ze świadczeniodawcami

Już 7 września 2017 r. stało się wiadome, że jedyną firmą, która złożyła ofertę dla naszego obszaru jest OPC Sp. z o.o. Sp.k. I tym razem Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podjął rozmowy z przedstawicielami firmy, a kiedy pojawiło się ryzyko braku utrzymania placówki w Skawinie, zwrócił się z prośbą o wsparcie w rozmowach do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Szczególna intensyfikacja działań nastąpiła 22 września 2017 r., bezpośrednio po podaniu do publicznej wiadomości wyników konkursu. Wówczas odbyły się liczne rozmowy i spotkania:  z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską oraz przedstawicielami OPC Sp. z o.o. Sp.k. i Przychodni Zdrowia Skawina, w efekcie których ustalono co następuje:

 • Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zagwarantuje środki finansowe na zapewnienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (lekarza i pielęgniarki);
 • Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zagwarantuje środki na zabezpieczenie miejsca świadczenia usług.


Kompromis wypracowany   

Powyższe ustalenia i dzisiejsze rozmowy dają mieszkańcom Gminy Skawina następujące gwarancje:

 • od 1 października 2017 r., od godziny 8:00 opiekę nocną i świąteczną dla pacjentów Gminy Skawina (a także Gminy Czernichów i Gminy Liszki) będzie zapewniać OPC Sp. z o.o. Sp.k. z Krakowa;
 • miejsca udzielania świadczeń:
  - Przychodnia Radziszów s.c., ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów (strona internetowa: KLIKNIJ TUTAJ):
  a. dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie (w tym lekarz badający dzieci)
  b. wizyty domowe
  Przychodnia Zdrowia Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki 2a, 32-050 Skawina (strona internetowa: KLIKNIJ TUTAJ):
  a. jeden zespół lekarsko-pielęgniarski 
 • rozwiązanie takie będzie obowiązywało co najmniej do czerwca 2018 r.


Oficjalne stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Skawina: 


Oficjalne stanowisko OPC Sp. z o.o. Sp.k.:
[z 28 września 2017 r., godz. 13:54]

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 września 2017 r. uprzejmie informuję,  że zgodnie ze złożoną przez nas ofertą konkursową, w Przychodni Radziszów przy ul. Szkolnej 15, dyżur nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczany będzie od dnia 1 października 2017 r. przez dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie (w tym lekarz badający dzieci).

Ponadto, zgodnie z ustaleniami dzisiejszego spotkania, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, począwszy od dnia 1 października 2017 r. dodatkowym jednym zespołem lekarsko-pielęgniarskim w ambulatorium zlokalizowanym w Przychodni Zdrowia Skawina, przy ul. ks. J. Popiełuszki 2a.

 

Warto raz jeszcze podkreślić, że zarówno Wojewoda Małopolski, jak i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Skawina (a w szczególności Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Skawinie) nie posiadają  żadnych, zgodnych z literą prawa, możliwości ingerowania w proces decyzyjny związany ze zmianami wprowadzanymi w systemie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, który realizuje to zadanie, podlega centrali NFZ w Warszawie, ta zaś Ministrowi Zdrowia).

 

Kiedy korzystamy z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 

 • nocna i świąteczna opieka zdrowotna to pomoc doraźna udzielana pacjentom bez względu na wiek;
 • w ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pracują zespoły lekarzy i pielęgniarek, a świadczenia (porada lekarska i/lub świadczenia udzielane przez pielęgniarkę zlecone przez lekarza wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub porady lekarskiej) udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
 • ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania;
 • w dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00, pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Przypominamy, że w przypadku konieczności wizyty lekarza w domu pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania lub pobytu. Jeśli sam zgłasza się do lekarza, może wybrać dowolne miejsce i lekarz nie ma prawa go odesłać do „swojego rejonu”. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: PWSK/EZ

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.