Konkursy dotacyjne

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

07-05-2018

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów „Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” oraz „Małopolski Minimundial’2018”. Termin składania ofert upływa 15 maja 2018 roku, o godz. 16.00.


Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów „Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” oraz „Małopolski Minimundial’2018”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 800 000 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych).

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

  • projekt „Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” – do 300 000 zł
  • projekt „Małopolski Minimundial’2018”– do 500 000 zł.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Projekt „Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” zakłada organizację szkolenia w różnego rodzaju sztukach i sportach walki w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych.

Projekt „Małopolski Minimundial’2018” zakłada organizację przedsięwzięcia piłkarskiego nawiązującego do odbywających się w 2018 roku Mistrzostw Świata FIFA w Rosji. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 12 lat i młodszych, zarówno dziewcząt i chłopców z całej Małopolski.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą:

  • w przypadku projektu „Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” w terminie od 8 czerwca do 31 grudnia 2018 roku;
  • w przypadku projektu „Małopolski Minimundial’2018” w terminie od 8 czerwca do 30 września 2018 roku.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: ngo.pl

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.