Konkursy dotacyjne

MOWES zaprasza do udziału w konkursie grantowym

02-07-2018

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o możliwości uzyskania grantów do wysokości 10 000,00 zł przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne na uruchomienie lub udoskonalenie realizowanej usługi. Nabór wniosków trwa od 1 do 17 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje poniżej.

  1. Wsparcie finansowe w formie grantów może zostać przeznaczone przez grantobiorcę na:
  • przygotowanie i przetestowanie nowej usługi, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do przygotowania i przetestowania nowej usługi,
  • wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do wprowadzania do oferty nowych towarów i/lub usług,
  • poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł), zakup usług, zaangażowanie personelu (tj. członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do poszerzania/zmiany zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzania asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji,
  • zakup usług zewnętrznych wspierających rozwój działalności Wnioskodawcy (np. koszty udziału w targach branżowych, szkoleń specjalistycznych, doradztwa itp.),
  • promocję produktów i/lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę.
  1. Maksymalna kwota grantu (dofinansowania Inicjatywy) wynosi 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy), nie wliczając w to wartości wkładu własnego.
  2. Wsparcie finansowe w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane jest w formie dofinansowania Inicjatywy.

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.