1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program „Skawińska Karta Seniora”

Program „Skawińska Karta Seniora”

16-07-2018

Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Skawina realizowany jest Program „Skawińska Karta Seniora”. Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące w Gminie Skawina. Program ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia skawińskich seniorów. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Program ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia skawińskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki oraz ma zachęcić skawińskich seniorów do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych.

Posiadanie Karty umożliwi osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewni to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne miasta, biorące udział w programie „Skawińska Karta Seniora”. Karta jest ważna od dnia wydania, do dnia końca realizacji programu.

Wniosek o wydanie/wydanie duplikatu* „Skawińskiej Karty Seniora można pobrać:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
  • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki i Wigury 13, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka
  • ze strony internetowej  www.mgops.skawina.net

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie karty?
Wniosek powinien być złożony na Dzienniku Podawczym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

Program „Skawińska Karta Seniora” to również szansa na promowanie firm. Ma on charakter otwarty, a podmioty gospodarcze mogą zostać partnerami programu na każdym etapie jego funkcjonowania. Aby przystąpić do programu należy zgłosić specjalnie przygotowaną lub dostosować już istniejącą ofertę dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, gratisowych wejść lub innych promocji. Na podstawie zgłoszenia podpisane zostanie porozumienie z Gminą Skawina w zakresie współpracy w ramach projektu „Skawińska Karta Seniora”. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące program, które zamieszczą, jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

Informacje o firmach - Partnerach Programu - będą również zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej oraz dostępne do wglądu dla seniorów na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie. 

Formularz zgłoszenia partnera do programu „Skawińska Karta Seniora” można pobrać:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
  • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 13, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka
  • ze strony internetowej www.mgops.skawina.net 

Zapraszamy osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące w Gminie Skawina do składania wniosków o wydanie „Skawińskiej Karty Seniora”.

 

Źródło: MGOPS w Skawinie

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.