Niska emisja - informacje

Program „Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne

12-10-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Ministerstwem Środowiska zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 października /poniedziałek/ w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie w godzinach 18.00-20.00. W ramach rządowego programu został przygotowany program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

 • Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, niewydajnego kotła grzewczego.

 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działanie skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na realizację ww. programu przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów). Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania programu obejmie lata 2018-2029. Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej.

 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 000,00 zł.
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe (do 600 zł dochodu/osobę) otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 000,00 zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.


Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

WFOŚiGW w Krakowie
31-002 Kraków ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.plPozostałe założenia programu „Czyste Powietrze” 

Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie ścian i stropów budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja,
 • pożyczka.

Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł,
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,
 • planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat,
 • możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie,
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/10/12/13198935_wfosigw_ms.jpg

Źródło: WFOŚiGW/OP

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.