Konkursy - Kultura

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2019

22-02-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego gminy z zakresu „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2019 r. 

 

Szczegółowe informacje publikujemy w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Zapraszamy do składania aktualizacji kosztorysów i harmonogramów  zadań w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14 (dziennik podawczy), w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. (w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji zadania możliwe jest wydłużenie terminu na złożenie aktualizacji)  zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. aktualizacje kosztorysów i harmonogramów należy złożyć na wzorze dostępnym w załączeniu;
  2. nie jest konieczne składanie aktualizacji w zamkniętej kopercie, jednak jeżeli zdecydujecie Państwo, że złożycie dokumenty w tej formie pamiętajcie o właściwym opisie kopert, tj. „Aktualizacja oferty: KULTURA 2019” wraz z oznaczeniem wnioskodawcy;
  3. WAŻNYM elementem aktualizacji jest wskazanie wszystkich zmian, które zostały dokonane.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Link do informacji w BIP-ie:  KLIKNIJ TUTAJ. 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.