Konkursy - integracja europejska

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie!

05-03-2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w Zarządzeniu Nr 84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2019 r. oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia kryteriów oceny ofert wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.  

 

  1.   Zarządzenie przyjmuje nr 87.2019;
  2. §5 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
    1. „Rozpatrzenie ofert konkursowych winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 19 kwietnia 2019 r.”

Tekst jednolity zarządzenia dostępny jest w załączeniu.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.