Aktualności GK

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30 listopada 2018 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

15-03-2019

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018, poz. 2016 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zmienia ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 30 listopada 2018 r., w zakresie informacji dotyczącej określenia linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy.

1. Punkty: 1, 2, 4, 5, 6 i 7 pozostają bez zmian.

2. Zmienia się treść zapisu na w punkcie 3, który otrzymuje brzmienie:

„Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie gminnego publicznego drogowego transportu zbiorowego (przewozy autobusowe) na liniach komunikacyjnych: P Pozowice – Skawina” oraz P2 Polanka Hallera – Skawina”.

3. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej,
- tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
- strona internetowa Gminy www.gminaskawina.pl.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.