Konsultacje społeczne

Linia autobusu elektrycznego w Skawinie - raport z konsultacji

17-04-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie propozycji wdrożenia oraz przebiegu linii autobusu elektrycznego na terenie miasta Skawina wpłynęły uwagi zainteresowanych stron.

 

RAPORT Z KONSULTACJI


Działając na podstawie § 15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu „Wykonanie badań i ekspertyz oraz planu wdrożenia i ewaluacji pilotażowego programu linii autobusu elektrycznego”.


W ramach realizacji projekt pn. „LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” współfinansowanego ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014-2020, Gmina Skawina przygotowuje się do uruchomienia w roku 2019 pilotażowego programu linii autobusu elektrycznego na obszarze miasta Skawina celem wdrożenia wewnątrzgminnego nisko- lub zeroemisyjnego elementu uzupełniającego w zakresie obsługi transportowej, komunikujący najważniejsze punkty na terenie miasta.


CEL KONSULTACJI

Poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanego przebiegu tras linii autobusu elektrycznego w Skawinie.


PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE
Konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat i potencjalnie mogą skorzystać z linii autobusu elektrycznego.

 

PRZEBIEG I WYKORZYSTANIE FORMY KONSULTACJI
Konsultacje społeczne odbyły się w terminie między 28 lutego 2019r., a 21 marca 2019r. Osoby zainteresowane mogły składać uwagi w następujący sposób:
w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy,
•  w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania w Internecie lub do odebrania w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12, pok. 4, wejście od ul. Krzywej), który należało złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14;
• podczas spotkań publicznych adresowanych do mieszkańców Gminy Skawina, które odbyły się 6 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali obrad Ratusza w Skawinie oraz 14 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali obrad Ratusza w Skawinie.


LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH

W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynęły 3 formularze od 2 osób. Na konsultacjach społecznych podczas spotkań publicznych w sali obrad Ratusza w Skawinie w pierwszym terminie nie było zainteresowanych osób, w drugim terminie była 1 osoba. Na spotkaniach nie wniesiono uwag.

 

WYNIKI KONSULTACJI:

Treść zgłoszonych uwag wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - w załączniku.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Maciej Zacher, tel.: 12 277 01 84, e-mail:  maciej.zacher@gminaskawina.pl;

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.