10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Skawińskie Konkursy Muzyczne - Moja muzyka jest we mnie”

„Skawińskie Konkursy Muzyczne - Moja muzyka jest we mnie”

14-05-2019

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie już po raz piąty zaprosił młodych muzyków do udziału w konkursie pn. „Skawińskie Konkursy Muzyczne - Moja muzyka jest we mnie”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko. Zapraszamy na relację z wydarzenia.

 

Przesłuchania konkursowe odbywały się od 6 do 11 maja 2019 roku.  Jest to impreza cykliczna, organizowana dla uczniów w końcowym okresie roku szkolnego - w momencie, kiedy uczniowie mają w swoim repertuarze dopracowany program konkursowy. Konkurs ma precyzyjnie określone cele:

 • pobudzanie wyobraźni oraz rozbudzanie świadomości wykonawczej uczniów
 • kształtowanie świadomych i wrażliwych wykonawców oraz odbiorców sztuki,
 • wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy uczniami,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy pedagogami,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami uczniów kształcących się w różnych szkołach,
 • doskonalenie poziomu warsztatu wykonawczego oraz pedagogicznego,
 • promowanie szczególnie utalentowanych muzycznie uczniów,
 • integracja muzycznie utalentowanych uczniów z różnych szkół kształcących się u różnych pedagogów,
 • podnoszenie jakości pracy w szkołach,
 • współpraca pomiędzy szkołami muzycznymi,
 • zdobywanie doświadczenia estradowego przez uczniów szkół muzycznych,
 • integracja środowiska muzycznego na poziomie uczniowskim, nauczycielskim,
 • rozbudzenie satysfakcji wynikającej z kontaktu z publicznością.


Inne cele konkursu, nie ujęte w Regulaminie, to:

 • promowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie,
 • promowanie Miasta Skawina,
 • promowanie wartości pielęgnowanych przez władze naszego miasta.
   

Od kilku lat zasięg imprezy konkursowej znacznie się poszerzył. Obecnie, swoim zasięgiem konkurs obejmuje uczniów z południowej i środkowej Polski. - Charakter naszego konkursu jest odmienny do zdecydowanej większości konkursów dla szkół muzycznych I stopnia. Promujemy przede wszystkim umiejętność wykazania osobowości artystycznej uczestników, a nie głównie wirtuozerię gry na instrumentach. Stąd – nietypowy charakter nagród - mówi dyrektor szkoły Konrad Szota.

W I etapie konkursu, w którym uczniowie konkurują ze sobą w czterech grupach wiekowych i sześciu specjalnościach (akordeon, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, fortepian, instrumenty smyczkowe, gitara i harfa), można już zdobyć nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia. Wszystkie nagrody, obok dyplomów, są wzbogacone przez nagrody rzeczowe. W drugim etapie, w którym biorą udział wszyscy laureaci pierwszych miejsc w swoich grupach i kategoriach, Jury wyłania nagrodę główną Grand Prix – Osobowość Roku, oraz dziesięć równorzędnych nagród Osobowość Artystyczna. Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie, zachęcanie do trudnej sztuki występów publicznych – to najważniejsza wartość wynikająca z charakteru przesłuchań naszego konkursu.
 

Konkurs jest organizowany przy porozumieniu pomiędzy szkołami artystycznymi: Szkołą Muzyczną I stopnia w Skawinie, Zespołem Szkół Muzycznych w Wieliczce, Szkołą Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu, Szkołą Muzyczną I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie. Jury pierwszego etapu składa się z nauczycieli wymienionych szkół:
 

W Jury I etapu pracowały następujące osoby:

 • prof. Janina Romańska – Werner - przewodnicząca
 • mgr Paweł Południak
 • mgr Konrad Pisera
 • mgr Mateusz Dudek      
 • mgr Piotr Majcher
 • mgr Piotr Marczak
 • mgr Barbara Biernat      
 • dr Paulina Tkaczyk
 • mgr Michał Roemer
 • mgr Olena Tumiłowicz
 • mgr Żanna Laszkiewicz
 • mgr Maria Sobeńko
 • mgr Jakub Połącarz
 • mgr Elżbieta Tomczyńska
 • mgr Antoni Majerski     
 • mgr Tomasz Sowa
 • mgr Radosław Partyka
 • mgr Małgorzata Włodarczyk
 • mgr Łukasz Dobrowolski

W Jury drugiego etapu Jury zasiadli dyrektorzy współpracujących szkół oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Przewodniczącą Jury wszystkich składów komisji w bieżącym roku była profesor Janina Romańska-Werner. Skład Jury II etapu:

 • prof. Janina Romańska-Werner – przewodnicząca
 • Burmistrz MiG Skawina - Norbert Rzepisko
 • Dyrektor ZSM w Wieliczce - Izabela Szota
 • Dyrektor SM I st. w Czasławiu - Beata Miętka
 • w.z Dyrektora SM I st. w Krakowie - Agata Widłak
 • Dyrektor SM I st. w Skawinie - Konrad Szota


Wszyscy uczestnicy konkursu są uczniami klas 1 – 6 szkół muzycznych I stopnia oraz klas 1 – 6 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. W bieżącym roku do konkursu wpłynęło 237 zgłoszeń. Nagrody główne otrzymali:
 

Nagroda Grand Prix Osobowość Roku 2019 Fabian Kondela 
 

Nagrody Osobowość Artystyczna: Ireneusz Gruszka, Nikola Hudyma, Milena Piotrowicz, Igor Zygmunt, Paulina Ból,  Krystian Łabędź, Mikołaj Wąchała, Anna Waśko, Dawid Balinaka, Wojciech Balcerzak
 

Skawińska szkoła muzyczna pięknie zaprezentowała się w bieżącym roku. Nasi uczniowie zdobyli dużo nagród pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnień. Dwóch naszych uczniów zdobyło nagrody główne Osobowość Artystyczna:

 •       Wojciech Balcerzak (gitara z klasy prof. Łukasza Dobrowolskiego),
 •       Igor Zygmunt (gitara z klasy prof. Wojciecha Wojtucha).

 

 • Aleksandra Bartuś (klarnet z klasy prof. Tomasza Sowy) otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina;
 • Michał Janek (fortepian z klasy prof. Marty Karbowskiej) otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.

Źródło: Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie

« Powrót

Galeria

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.