Aktualności sportowe

UWAGA! Stypendia sportowe i nagrody przyznane!

31-05-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom reprezentującym Gminę Skawina, którzy uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r. Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

  1. Stypendia, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej, zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 26-go każdego miesiąca w okresie od czerwca do listopada 2019 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta. Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.
  2. Nagrody, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej, zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta.

W celu potwierdzenia dyspozycji przekazania świadczeń na rachunek bankowy prosimy o wypełnienie dostępnego poniżej podania i złożenie go do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14, pok. 1 - w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r.

Wszystkich stypendystów, którzy nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprzejmie prosimy o złożenie informacji PIT-2A,  dostępnej do pobrania w poniższym załączniku. Dodatkowo, prosimy o złożenie oświadczenia stypendysty o posiadaniu statusu ucznia bądź studenta, którego wzór jest dostępny do pobrania w poniższym załączniku. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

Chcesz ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody za wysokie osiągnięcia? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tym zakresie: KLIKNIJ TUTAJ.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Aktualizacja 14.06.2019 r.

W związku z rozpatrzeniem odwołań oraz ponownym wystąpieniem do związków sportowych z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie zawodów, których klasyfikacja była przedmiotem odwołania oraz ponownym rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium, dokonano zmiany Zarządzenia Nr 182.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 maja 2019 r.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.