18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o stanie gminy za 2018 r.

Raport o stanie gminy za 2018 r.

31-05-2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiamy „Raport o stanie gminy za 2018 r.”. Zgodnie z ustawą Raport obejmuje w szczególności podsumowanie działalności w roku poprzednim, realizację: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. 

 

Raport dostępny jest po kliknięciu w link: TUTAJ

Procedura: Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas IX Sesji zwyczajnej w dniu 19 czerwca br., na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzi się debatę, podczas której mieszkańcy Gminy Skawina mogą zabierać głos.

Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien pisemnie zgłosić się do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie. Zgłoszenie musi być poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.