10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

09-06-2019

Szanowni Państwo! Protest mieszkańców Skawiny jest wyrazem zniecierpliwienia brakiem postępów w realizacji umowy społecznej, jaką firma Valeo Autosystemy Sp. z o.o. podpisała z Gminą Skawina w lipcu 2018 r. Celem tego porozumienia było ograniczenie uciążliwości zapachowych w możliwie najkrótszym czasie.

 

Minął rok i wszyscy niestety obserwujemy brak znaczących postępów w realizacji deklaracji złożonych w 2018 r.

Deklaracje podjęcia działań na rzecz czystego powietrza podjąłem także ja osobiście. Podobnie jak Państwo jestem mieszkańcem Skawiny, oddycham tym samym powietrzem i solidaryzuję się z mieszkańcami w proteście.

We współpracy ze Skawińskim Alarmem Smogowym przyjęliśmy program działań obejmujący m.in. powołanie Rady Naukowej, której działania można określić słowami zbadać, zidentyfikować, zredukować.

 

  1. Zbadać - przeprowadzić badania jakościowe i ilościowe powietrza po to by posiadać naukową wiedzę czy mamy do czynienia tylko z odorem, brzydkim zapachem, czy także z zanieczyszczeniami, które wpływają bezpośrednio na zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy. Właśnie teraz, 31 maja otrzymaliśmy pierwsze wyniki badań powietrza przeprowadzanych od lutego do kwietnia. Wyniki zostaną w najbliższych dniach przekazane do instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz upublicznione dla wszystkich mieszkańców.
  2. Zidentyfikować - ustalić jakie związki i odory pochodzą z poszczególnych zakładów. Niezbędne do takiej identyfikacji jest założenie czujników na emitorach w zakładach. Mam nadzieję, że zakład Valeo  wypełniając zobowiązania umowy społecznej wyrazi zgodę na montaż czujników na emitorach.
  3. Zredukować - Rada Naukowa jest gotowa wesprzeć zakład tak, by dobrać odpowiednią technologię, która umożliwi znaczącą redukcję uciążliwego zapachu.
     

Równocześnie zebraliśmy wszystkie dostępne dane oraz decyzje i pozwolenia dotyczące poszczególnych zakładów, tak by mieć pełną wiedzę na temat ich działalności i emisji do powietrza. Proszę mi wierzyć nie było to łatwe zadanie, wiedza ta jest rozproszona po kilku instytucjach, a każda z nich odpowiada jedynie za fragment „powietrza” przez co żadna z nich nie ma obrazu i wiedzy o całości działalności przedsiębiorstwa. Gmina wydaje decyzję środowiskową, Starostwo Powiatowe pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza, Urząd Marszałkowski pozwolenie zintegrowane dla instalacji znacząco oddziałujących na środowisko, Starostwo Powiatowe decyzję pozwolenia na budowę, nadzór budowlany pozwolenie na użytkowanie, Wody Polskie  pozwolenia na odprowadzanie wód do rzeki lub innego cieku, Inspekcja Pracy bada bezpośrednie zagrożenia wypadkowe oraz ogranicza wpływ niebezpiecznych lub szkodliwych czynników środowiska pracy na pracowników, a Sanepid nadzoruje warunki higieny pracy w zakładach. Każdy wykonuje swoje obowiązki, ale nikt niestety nie widzi całości zakładu! Stąd tak ważne było zgromadzenie pełnej wiedzy w Gminie!

Ponadto rozpoczęliśmy batalię o przekazanie nam danych dotyczących zachorowań mieszkańców w podziale na ulice. Po długiej walce ostatecznie otrzymaliśmy dane z NFZ. Dane te obecnie analizują pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i już wkrótce (z początkiem lipca) poznamy efekty tej pracy i odpowiedź na nurtujące nas wszystkich pytania. Czy jest różnica w poziomie zachorowań i rodzaju chorób pomiędzy osiedlami Rzepnik, Samborek a innymi częściami miasta? Czy długotrwałe wystawienie na emisję z zakładów ma wpływ na zapadalność na przewlekłe choroby? Oczywiście, raport zostanie przesłany do wszystkich instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zdrowia ludzi, a także zostanie upubliczniony.

Od kilku miesięcy pod nazwą „ochrona powietrza w gminie Skawina” działa grupa w ramach oficjalnego profilu Gminy  Skawina na Facebook, na łamach której staramy się na bieżąco przekazywać informacje o podejmowanych działaniach przez Urząd Miasta i Gminy oraz mnie osobiście. Raz na kwartał wydajemy także broszurę informacyjną, w której w zwięzły sposób przekazujemy najważniejsze działania jakie podejmuje urząd i zawsze jest tam również  informacja o działaniach związanych z zanieczyszczeniami przemysłowymi. Uruchomiłem także specjalną stronę, na której można zgłaszać na bieżąco przypadki uciążliwych zapachów. Zgłoszenia są weryfikowane przez pracowników wydziału ochrony powietrza, a następnie przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z żądaniem przeprowadzenia  kontroli. Dalej zaś pracownicy monitorują postępy kontroli WIOŚ. Takim sposobem, dzięki zgłoszeniom mieszkańców, byliśmy w stanie zatrzymać działalność jednego z zakładów w rejonie ul. Przemysłowej w Skawinie.

Sukcesywnie też staramy się odwiedzać zakłady na terenie miasta, tak by sprawdzić jakie technologie są tam używane, porozmawiać o jakości powietrza w Skawinie, uczulić właścicieli, zarządy, że ich firmy działają w mieście, które w sposób szczególny jest narażone na zanieczyszczenia przemysłowe. W kilku zakładach oprócz wizyty pracowników urzędu zorganizowaliśmy także wizytę Rady Naukowej.

W ostatnich dniach, inspirowany stanowiskiem Rady Społecznej, podjąłem intensywne działania, które mam nadzieję pozwolą na przyspieszenie działań firmy Valeo. Wystąpiłem do spółki w Skawinie, jak i centrali we Francji z prośbą o informację o postępach w realizacji porozumienia, gdyż nie jest ono realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poprosiłem też instytucje kultury podlegające Gminie oraz organizacje pozarządowe o rozważenie możliwości zawieszenia współpracy z Valeo dopóki spółka nie rozwiąże problemu uciążliwości zapachowej. Poleciłem także usunięcie z przestrzeni publicznej zarządzanej przez Gminę wszelkich znaków identyfikujących firmę Valeo.

Ponadto złożyłem prośbę do Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie przeglądu wydanych pozwoleń, a w szczególności poprosiłem Starostwo Powiatowe o nałożenie na firmę konieczności dokonania przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny służy głównie wyjaśnieniu, czy konkretna instalacja negatywnie oddziałuje na środowisko i ewentualnie jakie należy podjąć działania w celu zmniejszenia lub całkowitej eliminacji tego negatywnego oddziaływania. Jest to instrument rzadko wykorzystywane przez Starostwa Powiatowe, jednak sądzę, że sytuacja w naszej Gminie wymaga radykalnych działań.

Drodzy Mieszkańcy, widzę też, że z dużym niepokojem przyjęliście decyzję moją i Rady Miejskiej dotyczącą zgody na poszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pragnę wyjaśnić, że uchwała, którą Rada przyjęła na mój wniosek dotyczy wyłącznie zgody na poszerzenie strefy ekonomicznej o magazyny, które już dziś są wykorzystywane przez firmę i podkreślam nie jest zgodą ani Burmistrza ani Rady na rozbudowę zakładu. Zarówno Burmistrz jak i Rada nie ma kompetencji do wydawania zgody na rozbudowę zakładów. By firma faktycznie mogło przenieść tam część produkcji konieczne jest  uzyskanie nowej decyzji środowiskowej i nowego pozwolenia na użytkowanie.

Szanowni Państwo, ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiły się też głosy, które wprost sugerują, że strona społeczna i Burmistrz dążą do likwidacji zakładu, a w konsekwencji do utraty setek miejsc pracy. Pragnę stanowczo temu zaprzeczyć! Burmistrz nie jest przeciwko Valeo, jest przeciwko uciążliwościom odorowym i być może z tym związanymi zagrożeniami dla życia lub zdrowia. Rozwój gospodarczy naszej Gminy jest jednym z ważniejszych wyzwań tej kadencji, ale rozwój nie może odbywać się za wszelką cenę, a w szczególności nie za cenę zdrowia mieszkańców, czy jakości życia w mieście! Część z Państwa zapewne pamięta rok, w którym zamknięto Hutę Aluminium. Działania, które podejmuję służą zrównoważonemu rozwojowi miasta. Miasta, w którym jest miejsce dla nowoczesnego, proekologicznego przemysłu, ale także, albo przede wszystkim miejscem w którym się dobrze żyje.

Szanowni Państwo, walka o czyste powietrze trwa, razem możemy zmienić nasze miasto i zapewnić mu zrównoważony rozwój uwzględniający cele środowiskowe!

WALKA O CZYSTE POWIETRZE TRWA - WALKA O POWIETRZE BEZ SMRODU - WSPÓLNY CEL CZYSTE POWIETRZE!

Norbert Rzepisko
/-/
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.