Konsultacje społeczne

Projekt LPPS w zakresie termomodernizacji (...) - przygotowania do konsultacji

24-06-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG.

  Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 1 lipca 2019 r.
  • zakończenie konsultacji: 23 lipca 2019 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie:
  1. pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego w następujący sposób:
    - poprzez adres poczty elektronicznej: urzad@um.skawina.net (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza konsultacyjnego wskazanego w ust. 1 z podpisem osoby zgłaszającej lub w wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
    - osobiście - poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza kalkulacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej) pok.1; ul. Rynek 14, pok. 1 - dziennik podawczy;
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ochrony Powietrza Urzędu miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), Grzegorz Horwacik, tel. 12 277 01 68 e-mail: ghorwacik@gminaskawina.pl;
  • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej).

Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy w załącznikach. 


Link do informacji w BIP-ie:  KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.