-4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wynikach pomiarów stacji na terenie byłej Huty!

Informacja o wynikach pomiarów stacji na terenie byłej Huty!

09-07-2019

Od czerwca br. na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie funkcjonuje stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Pierwsze tygodnie funkcjonowania stacji pozwoliły stwierdzić niepokojące odczyty, które stanowiły podstawę do wystąpień do instytucji o podjęcie dalszych kroków leżących w ich uprawnieniach.


Na uruchomionej przez tut. Urząd stacji na ul. Piłsudskiego (teren byłej Huty Aluminium) zauważono występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych, bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości pomiarowe stacji monitoringowej tj. 30000 [ppb]. Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca br. Niepokojący jest również wysoki poziom stężeń formaldehydu.

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Poproszono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  o interwencję i przeprowadzenie badań kontrolnych na terenie byłej Huty Aluminium.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie - jako instytucje odpowiedzialne za wydawania pozwoleń na emisję pyłów i gazów oraz pozwoleń zintegrowanych - poproszono o uwzględnienie odczytów ze stacji pomiarowej przy analizie wpływu emisji z zakładów przemysłowych ubiegających się o zmianę lub wydanie decyzji, na stan jakości powietrza na terenie Skawiny i uciążliwości dla mieszkańców Gminy Skawina.

Informacje o kolejnych krokach podjętych przez ww. instytucje będziemy przedstawiać na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że zawarto umowę na dostarczenie kolejnych trzech stacji pomiarowych, które zostaną umieszczone na terenie Skawiny, aby monitorować poziom stężeń w pozostałych kluczowych punktach miasta w zakresie oddziaływania przemysłu.

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Basiura, Justyna Sekuła
Wydział Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie
ul. Rynek 12, wejście od ul. Krzywej
tel. 12 277 01 68
 

Źródło: OP

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.