18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARR S.A.: „Bony sukcesu” dla MŚP

MARR S.A.: „Bony sukcesu” dla MŚP

10-07-2019

Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu „Bony sukcesu”. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie na terenie naszego województwa.

Dofinansowanie będzie dotyczyć usług doradczych w zakresie:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • uzyskiwania certyfikatów zgodności,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
  • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
  • procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
  • opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
  • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Podręcznik dla użytkowników: KLIKNIJ  TUTAJ

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł. Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu: 36 974 424,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 36 974 424,43 zł

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

Biuro Projektu Grantowego
MARR S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00; 12 617 66 04
e-mail: bony.sukcesu@marr.pl

Źródło: MARR S.A./RS-CWP

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.