22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabór do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

Nabór do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

10-07-2019

Od poniedziałku 8 lipca 2019 r. rozpoczął się nabór ciągły uczestników do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie. Pierwszy etap rekrutacji trwa 8-31 lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane w terminie 7 dni od zakończenia etapu.


Placówka zlokalizowana będzie w Skawinie ul. Rynek 24 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych opieki i terapii. Uczestnikami Oddziału Miejskiego Klubu Samopomocy będzie 30 mieszkańców Gminy.
 

 • Klub Samopomocy będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 - 18.00 i ma na celu aktywizację i polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, utrzymanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności poprzez umożliwienie im jak najdłuższego pobytu w miejscu zamieszkania.

 

W realizacji zadania oferowane będą:

 • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne wraz z możliwością dowozu osoby niesamodzielnej do KS (zgodnie z regulaminem placówki)
 • co najmniej 2 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek( catering)
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych
 • opiekę higieniczną
 • usługi aktywizująco-usprawniające
 • zajęcia terapeutyczne

   

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,  w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie.

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami:
 

 • w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,
 • za pośrednictwem poczty i przez e PUAP


Proces rekrutacji realizowany będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostki.


W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe  w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.


Informujemy ponadto, że docelowo w 2019r. zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina łącznie trzy placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych:
 

 • Klub Samopomocowy w Radziszowie przeznaczony  dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina – placówka ta została uruchomiona jako pierwsza i działa od 20 maja 2019 r.
 • Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach dla 30 osób do której rekrutacja się rozpoczęła
 • Klub Samopomocowy – filia w Jurczycach, przeznaczona dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Nabór do tej placówki zostanie ogłoszony wkrótce

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać: w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13, w Skawinie,  tel. 12 276 21 37.
 

Źródło: MGOPS w Skawinie

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.