9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co będzie robione na ulicy Korabnickiej

Co będzie robione na ulicy Korabnickiej

11-07-2019

W środę 10 lipca rozpoczęły się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Korabnickiej w Skawinie. W pierwszej kolejności drogowcy przystąpili do zabezpieczenia terenu i demontażu chodnika (kostka zostanie ponownie wykorzystana przy budowie miejsc postojowych m.in. na ul. Niepodległości).

 

Aktualnie na wysokości cmentarza występują utrudnienia, prosimy o korzystanie z przejścia dla pieszych. Po zakończeniu tego etapu rozpoczną budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz nowego chodnika, których łączna długość wyniesie ponad 650 metrów.


Na czas budowy kierowcy muszą spodziewać się utrudnień, ale nie będą one zbyt wielkie. Wykonawca podczas wymiany krawężników zajmie fragment jezdni i w tych miejscach należy spodziewać się czasowych lokalnych zawężeń.


Budowa nowego ciągu dla pieszych oraz rowerzystów nie spowoduje likwidacji legalnych miejsc parkingowych. Przedsiębiorcy i mieszkańcy nadal będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji.


Według wstępnego harmonogramu inwestycja ma się zakończyć pod koniec października. Jednak ze względu na lokalizację Szkoły Podstawowej nr 1, cmentarza oraz placu targowego, oczekujemy od wykonawcy zminimalizowania utrudnień dla pieszych i kierowców samochodów oraz możliwie szybkiej realizacji inwestycji.

 

Więcej o projekcie:

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym”

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej Gminy Skawina oraz ograniczenie poziomu zanieczyszczeń i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z parkingiem Park & Ride i infrastruktury rowerowej oraz integrację transportu zbiorowego z indywidualnym.

Projekt w zakresie rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej zakłada wykonanie następujących prac:

  • Budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (SCK), która obejmuje następujące prace: budowę łącznie 500 miejsc postojowych (200 ogólnodostępnych i 300 włączone w system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), jezdni manewrowej, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie dworca oraz wiaty rowerowej na 60 miejsc postojowych (stojaki rowerowe np. w kształcie odwróconej litery U) wraz z panelami fotowoltaicznymi.
  • Rozbudowa ulicy Kolejowej w Skawinie obejmuje rozbudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości wraz ze zjazdami, chodnikami, stanowiskami postojowymi, zatokami autobusowymi, przepustami oraz przebudową i budową kolidującego uzbrojenia technicznego. Rozbudowa ul. Kolejowej jest uzupełniającym elementem projektu, niezbędnym z punktu widzenia zapewnienia dostępności do P+R w ramach SKC. Ul. Kolejowa będzie prowadzić bezpośrednio do planowanego w ramach projektu parkingu P&R
  • budowa 4 parkingów zadaszonych na 80 miejsc łącznie. Powstaną również parkingi niezadaszone na łączną ilość 110 miejsc postojowych. Dodatkowo planuje się łącznie 45 miejsc parkingowych przy przystankach autobusowych.
  • budowa chodnika od ulicy Torowej do kładki nad torami usytuowanej przy Skawińskim Centrum Komunikacyjnym, w miejscu której PKP PLK zaplanowała tunel pod torami.
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych w Skawinie na ul. Radziszowskiej, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Kublińskiego, w obrębie basenu, Popiełuszki, os. Ogrody, Kazimierza Wielkiego, Korabnickiej, Krakowskiej, Kolejowej, Niepodległości, Tynieckiej.
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych w Radziszowie na ul. Zawodzie, Jana Pawła II, Skawińskiej
  • wprowadzenie uspokojenia ruchu na wybranych ulicach w Skawinie

Źródło: PSW/IN

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.