5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan powietrza wokół terenów byłej Huty Aluminium

Stan powietrza wokół terenów byłej Huty Aluminium

12-07-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podejmuje kroki w związku z niepokojącymi odczytami ze stacji pomiarowej na terenie byłej Huty Aluminium. W czwartek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Norbert Rzepisko chce prosić o pomoc ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

 

Od czerwca na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie funkcjonuje urządzenie  pomiaru zanieczyszczeń powietrza. – Dla władz oraz mieszkańców gminy kluczowa jest ekologia i ochrona środowiska. Pomimo braku wymogów prawnych, zdecydowaliśmy się na montaż czujników, aby wiedzieć w jakim otoczeniu żyjemy – mówi Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Skawiny. O wynikach informowaliśmy we wtorek 9 lipca TUTAJ
 
Pierwszy miesiąc funkcjonowania urządzenia pomiarowego, które zakupiła Gmina Skawina, pokazał niepokojące odczyty. Czujnik zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego (teren byłej Huty Aluminium) zanotował występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO). – Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca. Kilka razy przekroczono wartości pomiarowe stacji monitoringu – informuje Tomasz Ożóg.

Na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w czwartek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – Informacja o niepokojących odczytach dotyczących formaldehydu i lotnych związków organicznych została przekazana do służb państwowych i samorządowych – mówi Norbert Rzepisko.
 
Wiadomości otrzymały m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 
– Nie mamy wystarczających narzędzi prawnych, aby podjąć twarde działania. Większość decyzji leży w rękach władz wyższego szczebla. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy, w tym do zlokalizowania na terenie dawnej Huty Aluminium akredytowanej stacji pomiarowej – podkreśla burmistrz.

Burmistrz Norbert Rzepisko uspokaja mieszkańców Miasta i Gminy Skawina. – Nie mamy potwierdzenia, jakie związki występują w powietrzu. Pomiary zostały wykonane tylko w jednym punkcie miasta na terenie zakładów przemysłowych. Jeszcze w lipcu dostarczone zostaną trzy kolejne urządzenia, które usytuowane w innych lokalizacjach, pozwolą nam na zebranie większej ilości danych. Temat jest traktowany priorytetowo w urzędzie i pod moim bezpośrednim nadzorem – mówi.
 
Jednym z kroków podjętych przez burmistrza jest próba zainteresowania tematem władz rządowych (m. in. ministra środowiska Henryka Kowalczyka).  Burmistrz Norbert Rzepisko chce prosić ministra o podjęcie działań wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w celu umiejscowienia przy ulicy Piłsudskiego w Skawinie akredytowanej stacji pomiarowej.
 
W najbliższy poniedziałek (15 lipca) odbędzie się spotkanie burmistrza z firmami zlokalizowanymi na terenie Huty Aluminium.

Informacje o podejmowanych działaniach na bieżąco będą przekazywane mieszkańcom gminy za pomocą strony internetowej oraz mediów społecznościowych. – Deklarujemy pełną transparentność – mówi Norbert Rzepisko.
 

 

Stacja zlokalizowana jest na ul. Piłsudskiego 23 i została zakupiona ze środków Gminy Skawina celem monitorowania poziomu ww. zanieczyszczeń powietrza wśród zakładów przemysłowych. Air Smartbox nie jest referencyjną stacją ale pozwala na monitoring powietrza w wybranym zakresie i śledzenie trendów zmieniających się zawartości badanych substancji w powietrzu. Dotychczasowe odczyty wskazały niestandardowe odczyty dwóch substancji:

  • Formaldehydu który jest obecny w wielu produktach, także żywnościowych, z którymi stykamy się na co dzień i może być w wysokich stężeniach bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Formaldehyd dostaje się do organizmu zazwyczaj przez układ oddechowy.
  • Lotnych związków organicznych (LZO, ang. VOC). LZO Znajdują się w wielu produktach wykorzystywanych w domu, takich jak farby, kleje, niektóre kosmetyki i środki czystości. Według doniesień światowej literatury w powietrzu wewnętrznym zidentyfikowano około 500 związków należących do grupy lotnych związków organicznych. Tylko niektórym z tych związków przypisuje się, bądź też udowodniono działanie chorobotwórcze ale wiele z nich podejrzewanych jest o wywoływanie tzw. niespecyficznych objawów takich jak bóle głowy, wysuszenie oczu, gardła i skóry. Na chwilę obecną nie istnieją regulacje dotyczące dopuszczalnych zawartości LZO w powietrzu zewnętrznym.

     

Źródło: OP

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.