Aktualności OP

Znamy wyniki raportu WIOŚ w Krakowie

22-07-2019

Po trwających tydzień, na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie, pomiarach jakości powietrza, a w szczególności stężeń trzech związków określonych w przepisach normami tj.: benzenu, toluenu oraz ksylenu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przekazał władzom Skawiny raport końcowy.


Na podstawie przekazanych wyników możemy uspokoić mieszkańców - Badaniami objęto grupę szkodliwych dla zdrowia i typowych dla emisji przemysłowej węglowodorów aromatycznych (czyli benzenu, toluenu i ksylenu). Ich stężenia zaprezentowano w załączonym raporcie. - czytamy.


Pomiary Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ w Krakowie) zostały przeprowadzone w dniach 12 -19 lipca br. w Skawinie. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Krakowie na zlecenie WIOŚ w Krakowie, zainstalowało w Skawinie dodatkowe urządzenia pomiarowe do badań jakości powietrza. Urządzenia zainstalowane zostały w dwóch punktach pomiarowych tj.:

  • na stacji Ogrody w centrum Skawiny
  • oraz w dodatkowej stacji na terenie byłej Huty w Skawinie.

Poziomy stężeń benzenu, toluenu, etylobenzenu o-m-p-ksylenu są zbieżne zarówno w strefie przemysłowej jak i na osiedlu Ogrody. Ich wielkości są niskie w stosunku do norm godzinnych, które dla benzenu wynoszą 30 a dla toluenu, ksylenu 100 µg/m3, dla etylobenzenu 500 µg/m3. Przepisy regulujące stan jakości powietrza nie przewidują w ramach oznaczeń imisyjnych lotnych związków organicznych. Dlatego też badaniami objęto grupę szkodliwych dla zdrowia i typowych dla emisji przemysłowej węglowodorów aromatycznych (czyli właśnie benzenu, toluenu i ksylenu). Ich stężenia zaprezentowano w załączonym raporcie. Wykonano ponadto badania formaldehydu. Uzyskane wyniki badań wykazują, że jest go mniej niż 7 µg/m3. W najbliższych dniach będziemy prezentować kolejne działania WIOŚ w Krakowie oraz Gminy Skawina.
 
Przypominamy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją w której kompetencjach znajduje się prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, ta instytucja wykonała badania referencyjne. Nie stwierdzono zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.