1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”: projekt „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”: projekt „GraduatON”

31-07-2019

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Szczegółowe informacje poniżej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych.
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia. 

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment.
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery.
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  - autoprezentacja;
  - organizacja czasu pracy;
  - cele, reguły, konsekwencje;
  - komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole;
  - praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność.
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników.
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu).
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.
   

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. Profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć.
 2. Wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń.
 3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć.
 4. Materiałów szkoleniowych.
 5. Wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach.
 6. Zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel.
 7. Dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić dokumenty rekrutacyjne znajdujące się na stronie Fundacji Reaxum - KLIKNIJ TUTAJ.

Kontakt:

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Źródło: Międzynarodowa Fundacja Reaxum

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.