28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samochód odebrany - komu posłuży?

 Samochód odebrany - komu posłuży?

31-07-2019

Samochód może przewozić łącznie 8 pasażerów, w tym jedną osobę na wózku inwalidzkim. Dziś  odebrany został samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, mających trudności z poruszaniem się i będących uczestnikami placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych. Szczegóły poniżej.

W dniu dzisiejszym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - Norberta Rzepisko oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Joannę Rudek, odebrany został samochód Ford Transit przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, mających trudności z poruszaniem się. Będzie on przeznaczony do dowozu uczestników placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie. Uczestnicy Klubu Samopomocowego będą mieli zapewniony dojazd z miejsca zamieszkania i powrót do niego.

Zakup dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”.

Samochód może przewozić łącznie 8 pasażerów, w tym jedną osobę na wózku inwalidzkim. Wjazd osoby na wózku jest wygodny i bezpieczny, dzięki rozkładanej rampie. Wózek z pasażerem montuje się stabilnie za pomocą nowoczesnego systemu grzybkowego. Podłoga w całym pojeździe jest wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową. Pozostali pasażerowie na pokład wejdą szerokimi drzwiami bocznymi, po elektrycznie wysuwanym stopniu.

Projekt: „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Źródło: MGOPS/BB

« Powrót

Galeria

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.