1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy o obowiązku składania korekt deklaracji

Przypominamy o obowiązku składania korekt deklaracji

02-08-2019

Wydział Ochrony Środowiska  uprzejmie przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

Korekta powinna zostać złożona w przypadku:

  • narodzin dziecka,
  • zgonu mieszkańca,
  • wynajmu nieruchomości (miejsc noclegowych),
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Ponadto informujemy, że w przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,  w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

 

Więcej informacji:

Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 3, pok. 1, tel. 12 277 01 08
e-mail: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl

 

Wzory deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są również w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Źródło:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.