Aktualności OP

Skawina współpracuje z instytucjami państwowym

02-08-2019

Dzięki wspólnym działaniom urzędników Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie sytuacja na terenie dawnej Huty Aluminium jest cały czas monitorowana. Co pokazują aktualne wyniki badań? Co wiemy po spotkaniu z dostawcą urządzenia pomiarowego?


– Nie zwalniamy tempa w walce o poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Dzięki dobrej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Skawińskim Alarmem Smogowym możemy podejmować realne działania – mówi Tomasz Ożóg, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.


Czerwiec oraz lipiec były miesiącami wytężonej pracy urzędników Wydziału Ochrony Powietrza. – Dla władz oraz mieszkańców gminy kluczowa jest ekologia i ochrona środowiska. Pomimo braku wymogów prawnych, zdecydowaliśmy się na montaż czujników, aby wiedzieć w jakim otoczeniu żyjemy – mówił Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Skawiny.


Gmina współpracuje z WIOŚ


Dzięki współpracy z Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz innymi instytucja rządową udało się ustawić przy ulicy Piłsudskiego mobilne laboratorium pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza.

Burmistrz Norbert Rzepisko zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie dawnej huty. Poprosił przedstawicieli firm, aby współpracowali z gminą nad kwestią poprawy jakości powietrza. 
 

W środę 24 lipca w urzędzie odbyło się spotkanie z udziałem dostawcy urządzenia, które zostało zakupione przez gminę. Podczas narady ze specjalistami m. in. Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdzono, że miernik zakupiony przez gminę został usytuowany w miejscu, gdzie nie wskazywał reprezentatywnego stężenia lotnych związków organicznych dla obszaru miasta. – Nie można w tej sytuacji twierdzić, że przekraczane były dopuszczalne normy, ale miernik wskazywał chwilowe duże wahania odczytów – tłumaczy Grzegorz Horwacik, kierownik Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Przedstawiciele gminy zadeklarowali, że umieszczając kolejne urządzenia będą uwzględniali zasady monitoringu stosowane przez WIOŚ i opinie członków Rady Naukowej.


 

Zwiększona kontrola i dodatkowe badania
 

Równocześnie Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ (TUTAJ  aktualne wyniki) monitoruje na obszarze byłej Huty Aluminium stężenia węglowodorów aromatycznych i formaldehydu. Do tej pory eksperci nie stwierdzili przekroczeń dopuszczalnych poziomów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zdecydował także o doposażeniu mobilnej stacji w nowy zestaw do pomiaru węglowodorów.
 

Badania będą poszerzone w stosunku do pomiarów prowadzonych dotychczasowo z 5 do 30 rodzajów węglowodorów. Planowane jest prowadzenie pomiarów do połowy sierpnia. Stacja pomiarowa na okres tygodnia pojawi się także w rejonie ul. Ogrody. Wyniki badań zostaną udostępnione Radzie Naukowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina, celem wypracowania wspólnego stanowiska.
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi aktualnine kontrole w czterech zakładach funkcjonujących na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. W stosunku do dwóch podmiotów gospodarczych wszczęto postępowanie administracyjne.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.